Advertentie
Advertentie

Zaterdagwerk onder voorwaarden legaal

(tijd) - De werkgevers en vakbonden in de bouwsector hebben een ontwerp van sociaal akkoord getekend dat van toepassing is op 165.000 bouwvakarbeiders, maar niet op de 26.000 bedienden. Het ontwerp legt de arbeidsvoorwaarden voor twee jaar vast. De bouwvakkers krijgen voortaan een mobiliteitsvergoeding over de reëel afgelegde afstand. Voor de 58-plussers worden de sociale lasten verlaagd om ze langer in dienst te houden. Het zaterdagwerk wordt gelegaliseerd in uitzonderlijke omstandigheden. De sector respecteert ook de 5 procentloonnorm. Dat ontwerp voor cao wordt nu aan de achterban voorgelegd ter goedkeuring.