Zieltogende Franse kranten zoeken heil in consolidatie

-- (tijd) - Libération is zo goed als failliet en Serge Dassault mort over de tegenvallende resultaten van 'zijn' Figaro, terwijl Le Monde een gratis ochtendkrant in Parijs lanceert en zich tegelijkertijd ontfermt over de regionale dagbladen van het mediaconcern Lagardère. De crisis in de Franse dagbladpers mondt uit in een genadeloze consolidatieslag waarbij ook de gratis dagbladen concurrentie krijgen.