Europese Commissie eist betere liberalisering spoor

-- (tijd) - De vrijmaking van het goederenverkeer per spoor in Europa vertoont nog gaten. Veel landen, waaronder België, moeten werk maken van een duidelijkere scheiding tussen het beheer van infrastructuur en de exploitatie.