Het mekka van plastic

-- (tijd) - China staat bekend als de grootste producent, consument en invoerder van staal ter wereld. Sinds kort is het ook een van de grootste fabrikanten en verbruikers van kunststoffen of plastic. De drijvende krachten zijn de auto-industrie en de consumptiegoederensector. De chemiemultinationals staan te dringen om er te investeren.