VRT drijft investeringen digitale tv op

----(tijd) - De VRT drijft dit jaar de investeringen fors op. Dankzij een beter dan verwacht resultaat in 2005 geeft de openbare omroep dit jaar 14 miljoen euro extra uit. Het geld komt bovenop de jaarlijkse budgetstijging met 4 procent. De Vlaamse Radio en Televisie heeft de ambitie de 'Vlaamse Digitale Omroep' te worden.