opinie

Bedrijfswagens voor iedereen en files voor iedereen

Bart Van Craeynest

De te hoge belastingdruk in België op het inkomen uit arbeid is een probleem. Het juiste antwoord is dan niet om iedereen een fiscaal interessante bedrijfswagen te geven, wel om die belastingdruk gewoon te verlagen.

Door Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Econopolis.

Nadat de grootbanken dat eerder al hebben gedaan, kondigt ArcelorMittal Gent aan dat al zijn 4.700 werknemers recht krijgen op een bedrijfswagen (De Tijd, 18 november). Dat hoeft op zich niet te verbazen. Door de aantrekkelijke fiscale behandeling van de bedrijfswagen wordt die meer en meer een standaarddeel van het loonpakket.

Het fiscale voordeel voor de bedrijfswagen wordt beter vervangen door een equivalent fiscaal voordeel op het brutoloon.

België heeft nu al het hoogste relatieve aantal bedrijfswagens ter wereld, en het is verbazend dat het er niet nog veel meer zijn. Zonder bijsturing van de fiscaliteit van verloning zet de trend van het toenemende aantal bedrijfswagens alleen maar door. Zeker nu de economie geleidelijk aantrekt en bedrijven op zoek gaan naar kostenefficiënte mogelijkheden om hun werknemers extra te vergoeden ligt een fiscale optimalisatie van het verloningspakket via een bedrijfswagen voor de hand.

©Photo News

In die zin zou het op zich niet moeten verbazen dat we straks allemaal met een bedrijfswagen rondrijden - of toch vooral stilstaan. Zowel werkgevers als werknemers hebben erbij te winnen. Helaas betekent dat ook een verlies voor de Belgische economie, en dus voor iedereen.

Volgens zowat alle verkeersindicatoren worden de files jaar na jaar langer. Zonder ingrepen wordt dat de komende jaren alleen maar erger. Bedrijfswagens zijn uiteraard niet de enige oorzaak, maar ze maken zonder twijfel deel uit van het probleem. In wezen is dit weinig meer dan een eenvoudig probleem van vraag en aanbod, waarbij een te lage prijs een te grote vraag in de hand werkt.

Tankkaart

De combinatie van een bedrijfswagen met een tankkaart betekent dat voor een individuele autobestuurder de beslissing om zijn of haar bedrijfswagen méér te gebruiken geen kosten inhoudt. Dat leidt onvermijdelijk tot overmatig gebruik, wat bijdraagt tot de files. En die bijdrage is makkelijk te vermijden, aangezien er eigenlijk geen ernstige reden van bestaan is voor de huidige regeling voor bedrijfswagens.

Door de jaren heen werden allerlei truken uitgewerkt om de lasten enigszins te verlagen. Maaltijdcheques, ecocheques en dienstencheques passen in dat rijtje, en dus ook de bedrijfswagen. Als zo’n regeling bestaat, is het niet meer dan normaal dat bedrijven er volop gebruik van maken.

De populariteit van de Belgische bedrijfswagen vloeit voort uit de onwaarschijnlijk hoge belasting op het inkomen uit arbeid in ons land. Ook op dat vlak is België het nummer één in de wereld. Dat die hoge belastingdruk een probleem is voor de werkgelegenheid wordt al langer erkend, en om daar een beetje een mouw aan te passen werden door de jaren heen allerlei truken uitgewerkt om die lasten enigszins te verlagen. Maaltijdcheques, ecocheques en dienstencheques passen in dat rijtje, en dus ook de bedrijfswagen. Als zo’n regeling bestaat, is het niet meer dan normaal dat bedrijven er volop gebruik van maken.

Er is evenwel geen enkele zinnige reden waarom de overheid een lastenverlaging zou willen organiseren via wagens. Gezien de schadelijke neveneffecten voor de economie (via files, milieuschade...) is het zelfs zowat de domste manier van lastenverlaging die je kan bedenken. Als het probleem een te hoge belastingdruk is op het inkomen uit arbeid, dan is het correcte antwoord daarop niet iedereen een fiscaal interessante bedrijfswagen te geven, maar om die belastingdruk op arbeid gewoon te verlagen.

Extra cash

Overheden kunnen via hun beleid het gedrag van hun burgers sturen. De fiscaliteit kan bepaalde keuzes aanmoedigen of ontmoedigen. Tegen de achtergrond van de huidige uitdagingen op het vlak van mobiliteit en milieu is het voor de overheid volstrekt onzinnig om het gebruik van de wagen fiscaal aan te moedigen.

Het fiscale voordeel voor de bedrijfswagen kan dan ook beter vervangen worden door een equivalent fiscaal voordeel op het brutoloon. De betrokken werknemer kan dan zelf beslissen wat hij doet met de extra cash. Voor velen zal dat bedrag nog altijd op z’n minst gedeeltelijk naar een wagen gaan, maar lang niet voor iedereen. Als individuele bestuurders meer geconfronteerd worden met de echte kosten van hun beslissing om de wagen te gebruiken zullen ze onvermijdelijk hun gedrag aanpassen.

Met extra cash kan de betrokken werknemer zelf beslissen wat hij ermee doet. Bij velen zal dat bedrag nog altijd op z’n minst gedeeltelijk naar een wagen gaan, maar lang niet bij iedereen

Zo’n ingreep lost op zich niet alle fileproblemen op, maar samen met onder meer extra investeringen in wegen en in openbaar vervoer en slim rekeningrijden maakt ze wel deel uit van een breder mobiliteitsbeleid. Zonder ingrepen worden de files hoe dan ook alleen maar langer.

De bedrijfswagen is een krakkemikkige oplossing voor een zeer reëel probleem. Een oplossing die bovendien gepaard gaat met belangrijke schadelijke neveneffecten. Het kernprobleem van de te zware belastingdruk kan veel beter rechtstreeks aangepakt worden.

De bedrijfswagen moet geen verworven recht worden in het toch al te lange lijstje van dat soort rechten, samen met allerlei vormen van vervroegd pensioen en de automatische loonindexering, die onze economie meer schade dan voordelen opleveren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content