Belgen zijn bescheiden. Vaak is dat een troef. Aan tafelspringers geen gebrek. Maar soms houdt die bescheidenheid ons tegen om rechtmatige ambities uit te spreken én daar ook naar te handelen. Bescheidenheid werkt dan verlammend en houdt het risico op zelfgenoegzaamheid in.

Door Anne De Paepe, rector Universiteit Gent

Zo staan in verschillende internationale ranglijsten Vlaamse universiteiten steevast in de bovenlaag. De Shanghai Ranking bijvoorbeeld plaatst de UGent nu al meerdere jaren op rij bij ’s werelds beste 100 universiteiten en recentelijk is ook de KU Leuven daarbij gekomen. Toch lijkt er terughoudendheid om dat ten volle uit te spelen. We haasten ons om het belang van ranglijsten te relativeren en het lijkt bijna arrogant als we ons afvragen wat nodig is om de top 50 te halen. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn om onze prestaties naar beneden te praten, laat staan om na te laten de lat nog wat hoger te leggen?

Advertentie

Een derde van onze doctorandi heeft een buitenlands paspoort. Die zijn heus niet voor onze volksaard naar hier gekomen.

In de voorbije weken is dat herhaaldelijk door mijn hoofd geflitst. We vinden het normaal dat de Zuid-Koreaanse overheid in Sint-Petersburg gaat vragen om hoogstaande balletopleidingen in hun land op te richten. Maar wist u dat ze voor biotechnologie in Gent zijn komen aankloppen? We kijken op naar de Harvards en Stanfords van deze wereld. Wist u dat die universiteiten graag deelnemen aan het Fulbright beurzenprogramma waarmee ze ook Vlaamse masterstudenten kunnen aantrekken? Vlamingen die nadien vaak een schitterende loopbaan in Amerika uitbouwen, maar er wel trots op zijn dat de basis bij ons gelegd is.

©BELGA

De Vlaamse universiteiten kennen internationaal veel aanzien. Aan de UGent tellen we nu ruim 4.000 buitenlandse studenten. Een derde van onze doctorandi heeft een buitenlands paspoort. Die zijn heus niet voor onze volksaard naar hier gekomen. Ze komen voor ons uitstekend onderwijs. Omdat we hen een excellente onderzoeksomgeving bieden. Omdat ze hun carrière hier een boost kunnen geven. En wij zien ze graag komen: kennis is waarschijnlijk de enige grondstof die vermeerdert naarmate je er meer van weet te gebruiken. En aangezien talent geen grenzen heeft en wetenschap geen nationaliteit, worden we er als universiteit en als samenleving alleen maar beter van als de knapste koppen ervoor kiezen om zich bij ons te ontplooien.

In die zin juich ik het toe dat de Vlaamse overheid onze regio actief promoot als dé plek voor hoogstaand wetenschappelijk onderzoek en via Flanders Knowledge Area recentelijk een flitsende video online plaatste om onze troeven in de kijker te zetten. Of dat ons vorstenpaar tijdens het staatsbezoek aan China eind deze maand ook deuren wil openen voor de universiteiten.

Een recente maatregel om de toegang tot ons grondgebied te regelen blijkt ook de komst van bepaalde buitenlandse studenten en onderzoekers te vertragen of zelfs onmogelijk te maken

Dergelijke initiatieven bewijzen ook dat het helpt als de verschillende Belgische en Vlaamse spelers aan één zeel trekken. Succesvol internationaliseren hangt niet alleen af van wat de universiteiten kunnen doen, of de ministers van onderwijs en onderzoek. Even onontbeerlijk zijn de inzet en netwerking van diplomaten en vertegenwoordigers voor internationale handel, de deskundige begeleiding en klantvriendelijkheid van visum- en migratiediensten, de dienstverlening door banken en ziekenfondsen, ...

Helaas verloopt dat samenspel niet altijd even vlot. Een recente maatregel om de toegang tot ons grondgebied te regelen blijkt ook de komst van bepaalde buitenlandse studenten en onderzoekers te vertragen of zelfs onmogelijk te maken. Simpelweg omdat formulieren niet aangepast zijn of omdat het vanuit sommige landen onmogelijk is internationale overschrijvingen te doen.

Ik ben er zeker van dat het niet de bedoeling was om knappe koppen te verhinderen naar ons land te komen. Die hinderpaal voor ons internationaliseringsbeleid kan ongetwijfeld snel weggewerkt worden. Zodat het beleid spoort met onze ambities. Als universiteiten én als samenleving.

Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.