opinie

De coöperatieve formule verdient een kans voor Eandis.

In de beroering over het Eandis-dossier gaan ook stemmen op voor burgerparticipatie. Maar pleidooien houden is niet hetzelfde als eerlijke kansen geven. Aan financiële mogelijkheden bij de Vlamingen of aan coöperatief professionalisme ontbreekt het nochtans niet.

Door Peter Bosmans, directeur van Febecoop, dat het coöperatief model promoot en coöperaties adviseert.

In het debat over de financiering van Eandis werden warme pleidooien gehouden voor de oprichting van een burgercoöperatie. Met als uitgangspunt dat energie een basisbehoefte is. Samen met haar distributienetwerk hoort energie duurzaam verankerd te worden in de schoot van de samenleving. Als lokale overheden daarin om budgettaire redenen tekortschieten, moeten ze in de eerste plaats denken aan formules waarbij de gebruikers als mede-eigenaars betrokken worden. En daarbij is de coöperatieve vennootschap de aangewezen structuur.

Zijn we er heel zeker van dat de Vlaamse burger geen paar honderd euro’s wil bijdragen om mede-eigenaar te worden van zijn energienetwerk?

In de aanbestedingsprocedure kreeg de coöperatieve formule echter nog geen enkele kans. Geen wonder dat de coöperatieve spelers hun tijd en middelen tot dusver niet investeerden in het opbouwen van een dossier dat de burgercoöperatie naar voren schuift als een valabel alternatief voor de Chinese kaskoe.

Spaarrekening

Zijn we er heel zeker van dat de Vlaamse burger/gebruiker geen paar honderd euro’s wil bijdragen om mede-eigenaar te worden van zijn energienetwerk? Wetende dat een gemiddelde Vlaming over zo’n 90.000 euro aan financieel vermogen beschikt dat nu grotendeels verkommert op een spaarrekening. En dat Eandis aan State Grid een rente van 4 procent garandeert en bovendien 1 procent van de inbreng teruggeeft. Een serieuze marktstudie kan uitwijzen of de Vlamingen even goed kunnen rekenen.

Hoe zouden de vertegenwoordigers van een burgercoöperatie omgaan met de zitjes in de raad van bestuur die de Chinezen nu zullen bezetten? Gelet op de ervaring die al jarenlang opgebouwd werd in de sector van hernieuwbare energie moet het toch mogelijk zijn om drie sterke bestuurdersprofielen te vinden die de competenties van de huidige raad van bestuur - die bestaat uit lokale politici - aanvullen en zelfs versterken?

Fit en proper

In de coöperatieve wereld zijn we voorstander van het ‘fit en proper’-principe’ dat vandaag voor financiële instellingen een evidentie is, ook als het gaat over bestuurders van een energienetwerk. Waarom zouden ook bestuurders van een energienetwerk niet permanent moeten beschikken over de deskundigheid en professionele betrouwbaarheid die voor hun functie vereist zijn?

Ook de Staatsveiligheid kunnen we geruststellen: vertegenwoordigers van burgercoöperaties zijn absoluut niet geïnteresseerd in de militaire toepassingen van Eandis-technologie. Een betaalbare energiefactuur voor de consument is ons hoogste streefdoel.

Kortom, als we een faire kans krijgen, is de coöperatieve sector kandidaat om een onderbouwd dossier uit te werken.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud