opinie

Dicht de kloof tussen jongeren en politiek

Bijna de helft van de Vlaamse jeugd is niet geïnteresseerd in politiek. Dat is slecht voor een democratie. Laten we de politiek dichter bij de jongeren brengen. We hebben daarvoor de gratis app CIVIX ontworpen. Hopelijk bereiken we zoveel mogelijk mensen, om de politieke bewustwording te herstellen.

Door Frederik Stevens, verantwoordelijke educatief materiaal bij Civix vzw

De millenniumgeneratie is volgens politicologen en politici niet geïnteresseerd in de politiek. Bijna de helft van de jongeren (14- tot 25-jarigen) in Vlaanderen geeft dat ook aan. Dit blijkt uit het verslagboek 'Jongeren in Cijfers en Letters', dat minister van Jeugd Sven Gatz (Open VLD) recent uitbracht. Voor het boek werden 11.000 jongeren bevraagd.

©rv

Met het oog op de verkiezingen van 26 mei zijn dat pijnlijke resultaten. Slechts een kwart van de jongeren leest af en toe iets over politiek en bijna de helft zapt stelselmatig weg van politieke discussies op tv. Twee op de drie jongeren heeft geen mening over politieke thema’s en evenveel jongeren geven aan dat ze de meeste politieke thema’s nauwelijks begrijpen.

Een logische maar daarom niet minder essentiële vraag die we ons als samenleving moeten stellen is wat de oorzaken zijn van deze bevindingen. Goed geïnformeerde en geïnteresseerde burgers zijn onontbeerlijk voor een democratie. Uit recent onderzoek blijkt dat jongeren de politiek saai, moeilijk of een ver-van-mijn-bed-show vinden. Ze vinden dat politici er saai uit zien, politieke debatten vaak moeilijk te begrijpen zijn en het voortdurend gekibbel hen weinig vertrouwen geeft in de bekwaamheid om over partijgrenzen heen samen te werken.

Een kwart van de nieuwe jonge kiezers vindt de democratie niet de beste staatsvorm. Ze zien door het bos de bomen niet meer en hebben daarom liever een sterke leider

De complexiteit van de Belgische staat maakt het er helaas niet gemakkelijker op. Overlappende bevoegdheidsverdelingen van Gemeenschappen, Gewesten en het federale niveau maken dat jongeren al snel verdwalen in het kluwen van ons politiek systeem. Dit zou eveneens de oorzaak kunnen zijn van het feit dat een kwart van de nieuwe jonge kiezers de democratie niet de beste staatsvorm vindt. Ze zien door het bos de bomen niet meer en hebben daarom liever een sterke leider. De politiek in verstaanbare taal naar jongeren brengen en hen informeren over de kenmerken van de Belgische politiek is daarom des te meer een belangrijke uitdaging waar we als samenleving voorstaan.

Schouwspel

Maar hoe pakken we dit aan? Als politiek enkel een spel is tussen de verschillende partijen en politici en jongeren niet betrokken worden bij het politiek debat, staat het politieke schouwspel ver van hen af. We moeten de kloof tussen jongeren en de politiek trachten te overbruggen, want als het gaat over de samenleving vormgeven blijken jongeren wél actief te zijn. De recente klimaatprotesten of de mars tegen seksueel geweld tonen dit aan. Jongeren geven hun mening over politieke thema’s die zij belangrijk achten en mobiliseren zich om een daadkrachtig signaal te geven. Dan is het aan de politiek om de rol van bruggenbouwer op zich te nemen en met hen in dialoog te treden.

De jongeren kunnen ook vragen stellen rechtstreeks aan de partijen. Die beantwoorden de interessantste vragen. Dat brengt de politiek dichter bij de jongeren.

Om een duwtje in de juiste richting te geven, hebben we met een groep jongeren van verschillende universiteiten de app CIVIX ontworpen. De gratis mobiele applicatie voor de verkiezingen brengt informatie over verschillende facetten van het Belgische politieke systeem simpel en interactief tot bij jongeren. Ze kunnen politieke programma's, eenvoudig neergeschreven, met elkaar vergelijken per thema. Zo kunnen zij op basis van de thema’s die zij belangrijk vinden een geïnformeerde keuze maken.

De jongeren kunnen ook vragen stellen rechtstreeks aan de partijen. Die beantwoorden de interessantste vragen. Dat brengt de politiek dichter bij de jongeren. Tenslotte worden met video's, quizzen en boeiende artikels de kenmerken van de Belgische staat interactief uitgelegd.

Op deze manier kunnen we een bescheiden stap zetten om jongeren bewust te maken van het belang van politiek, en dat op een laagdrempelige manier zonder dat de inhoud van het debat verloochend wordt. Hopelijk bereiken we zoveel mogelijk mensen, om de politieke bewustwording onder jongeren te herstellen.

Lees verder

Tijd Connect