opinie

Europese burger, ga stemmen

Uit opiniepeilingen blijkt een recordaantal burgers de Europese Unie te steunen. Laat die steun nu in het stemhokje blijken.

Door Antonio Tajani, voorzitter van het Europees Parlement, en de voormalige voorzitters Lord Plumb (1987-1989), Enrique Barón Crespo (1989-1992), Klaus Hänsch (1994-1997), José María Gil‑Robles (1997-1999), Pat Cox (2002-2004), Josep Borrell Fontelles (2004-2007), Hans‑Gert Pöttering (2007-2009) en Jerzy Buzek (2009-2012)

Europa staat op een tweesprong: de keuze die de burgers zullen maken als ze eind mei naar de stembus gaan, zal beslissend zijn voor de toekomst van de Europese Unie.

Advertentie

Wij hebben het Europees Parlement voorgezeten in tijden van onzekerheid en in tijden van optimisme. In de periode na de Tweede Wereldoorlog hebben de Europeanen zich onderling solidair getoond. Zo hebben ze alle mogelijke moeilijkheden kunnen overwinnen, ook wanneer er grote twijfels waren. We spreken niet langer van oude en nieuwe lidstaten maar van één enkel Europa, dat zich uitstrekt van Helsinki tot Nicosia en van Lissabon tot Boekarest en Warschau.

De Europese Unie is ook niet zo onvolmaakt als de karikatuur die de felste critici van haar schetsen

Overtuigingen die Europa en de rest van de wereld na het einde van de Tweede Wereldoorlog grote diensten hebben bewezen, worden echter op de proef gesteld door een recente golf van politiek gemarchandeer en groeiende geopolitieke spanningen op het toneel van een nieuwe strijd tussen de wereldmachten.

Eigen keuzes

Wij Europeanen kunnen niet voor anderen kiezen. We kunnen niet bepalen wat anderen doen. Wel kunnen we onze eigen keuzes maken, in ons eigen, gezamenlijk belang, en in overeenstemming met onze wensen en waarden en met de noden van de wereld om ons heen.

De Europese Unie is minder volmaakt dan velen van ons zouden willen, maar ook niet zo onvolmaakt als de karikatuur die de felste critici van haar schetsen. Om de Europese Unie te verbeteren, veranderen en hervormen, moet zij in de eerste plaats blijven bestaan.

Samenwerken is de hoeksteen van de vrede en eendracht in Europa. Dat we voor dit inzicht een hoge prijs hebben betaald, mogen we niet vergeten of bagatelliseren, of het nu uit onverschilligheid of uit vijandigheid is.

Veertig jaar geleden, in juni 1979, werd voor het eerst een Europees Parlement verkozen. Veertig jaar eerder, in 1939, werd een hele generatie jonge Europeanen gedwongen om tegen elkaar te vechten. Uiteindelijk kwamen er tijdens de Tweede Wereldoorlog vijfenvijftig miljoen mensen om het leven.

Hoeksteen

Samenwerken om problemen op te lossen en verschillen te overbruggen is sindsdien de hoeksteen van de vrede en eendracht in Europa. Dat we voor dit inzicht een hoge prijs hebben betaald, mogen we niet vergeten of bagatelliseren, of het nu uit onverschilligheid of uit vijandigheid is.

Uit opiniepeilingen blijkt dat een recordaantal burgers de Europese Unie steunt. Die steun moet nu in het stemhokje tot uiting komen. De interne markt van de Europese Unie is de grootste ter wereld. Wij geloven in de waardigheid van alle mensen, in vrijheid, democratie, de rechtsorde en vrede, en onze manier van leven is doordrongen van onze waarden en tradities.

Europa heeft meer dan ooit de hulp van haar inwoners nodig. Daarom roepen wij, de huidige en voormalige voorzitters van het Europees Parlement, alle Europese burgers op om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun burgerrechten te vervullen en bij de aanstaande verkiezingen voor het Europees Parlement hun stem uit te brengen.

Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.