opinie

Evaluatiegesprekken zijn elke minuut waard

Zonder evaluatiegesprekken riskeer je dat je vergeet stil te staan bij het bredere kader. Dan gaat een belangrijk moment van bezinning verloren.

Door Ingrid Ceusters, CEO van Group Hugo Ceusters-SCMS

Tijdrovende gedrochten.’ Zo omschrijft Ignace Van Doorselaere, de CEO van de lingeriegroep Van de Velde, de traditionele evaluatiegesprekken. Ik schrok toen ik dat las. Ik maak elk jaar een maand tijd voor uitgebreide evaluatiegesprekken met mijn mensen, want zij zijn ons hoogste goed.

Dat Ignace Van Doorselaere het evaluatiegesprek naar de prullenmand verwijst, gaat er bij mij echt niet in.

Dat Van Doorselaere evaluatiegesprekken naar de prullenmand verwijst, gaat er bij mij echt niet in. In ons bedrijf creëren die gesprekken net een meerwaarde die op geen enkele manier te vervangen is. Van Doorselaere vergelijkt ze met examens en lagereschoolrapporten, maar zo zie ik het absoluut niet. Integendeel: een evaluatiegesprek is een dialoog waarvan zowel de werknemer als het bedrijf heel wat opsteekt.

Tweerichtingsverkeer

Onze evaluatiegesprekken zijn tweerichtingsverkeer, en daarom noem ik ze liever afstemmingsgesprekken. Onze mensen krijgen eerst ruimschoots de tijd om het gesprek voor te bereiden. Ik vraag hun daarbij expliciet om een SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities & threats) van het bedrijf. Hoe vinden jullie dat we ons positioneren? Wat denken jullie over het bedrijf?

Die commentaren zijn voor een familiale onderneming als de onze zeer waardevol, want de mensen zijn onze belangrijkste activa. Tijdens hun voorbereiding moeten ze ook zichzelf beoordelen. Wat waren in jouw ogen je sterke en je zwakke punten? Dat gaat niet alleen over de omzet, maar wel over het ruimere plaatje zoals opleidingen, carrièrewendingen en work-life balance.

Critici als Van Doorselaere zeggen dat je als CEO vaker op het terrein moet komen, vaker luisteren, je mensen beter moet kennen. Natuurlijk is dat zo, maar het is een en-en-verhaal

Critici als Van Doorselaere zeggen dat je als CEO vaker op het terrein moet komen, vaker luisteren, je mensen beter moet kennen. Natuurlijk is dat zo, maar het is een en-en-verhaal. Want zonder formele evaluatiegesprekken riskeer je dat je vergeet stil te staan bij het bredere kader. Het leven is veel te hectisch om dat zonder stilstaan te doen en elke dag is er wel iets dat je dringende aandacht vraagt. Via gesprekjes tijdens de week wordt het te moeilijk om richting te geven en gaat een belangrijk moment van bezinning verloren.

Vluchtig

Onze mensen komen niet gestresseerd naar de evaluatiegesprekken. Integendeel, ze appreciëren dat ze de kans krijgen om rustig te praten over waar ze staan en waar ze naartoe gaan. Hun thuissituatie met kleine kinderen of zieke ouders, hun ambities, hun verlangens: het evaluatiegesprek is een moment waarop ze uitvoeriger kunnen praten over hoe ze hun carrière zien evolueren. Zo kan ik er mee op letten dat ze op hun werk zowel gelukkig als productief blijven.

Die ruimere beschouwing komt er niet van als je je beperkt tot vergaderingen, vluchtige gesprekjes en mailverkeer.

Die ruimere beschouwing komt er niet van als je je beperkt tot vergaderingen, vluchtige gesprekjes en mailverkeer. Zeker met de mensen die niet op het hoofdkantoor zitten, zou het contact zonder die afstemmingsgesprekken te oppervlakkig worden. En dan riskeer je dat ze plots met één been buiten het bedrijf staan, zonder dat je zag gebeuren dat ze zich niet meer helemaal goed in hun vel voelden.

Pas op, ik hou die evaluatiegesprekken niet voor mijn plezier. Ik trek er een maand voor uit. Anderhalf uur per werknemer, soms drie op een dag: die gesprekken zijn tijdrovend. Maar ze zijn elke minuut meer dan waard, hoe moe ik er ook van thuiskom. Zenuwslopend zijn ze, omdat je geconcentreerd moet luisteren en in dialoog moet gaan. En ze vreten energie, omdat ook ik ze uitgebreid voorbereid. Ik neem er de notities bij van eerdere evaluatiegesprekken en ik overloop wat er in tussentijd gebeurd en besproken is.

Hoe tijdrovend en energievretend ook, elk jaar opnieuw kijk ik er met een tevreden gevoel op terug. En mijn mensen eveneens, alleszins toch naar mijn gevoel. Hou die evaluatiegesprekken dus maar in ere, want voor je het weet zit je vast in de waan van de dag en ga je voorbij aan de aspecten van het werk en het leven die er voor de mensen echt toe doen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud