opinie

Gebruik China

In de speech van de Chinese president Xi Jinping zat voor elk wat wils, en ook het veelbesproken 'belt and road'-initiatief. Laten we er vooral gebruik van maken in plaats van het a priori te verwerpen als een element van propaganda of economische dominantie van China.

Door Jan Cornelis, pro vicerector VUB en China-liefhebber, momenteel op reis in China

BBC World interviewt naar aanleiding van Xi Jinpings keynote speech op het negentiende partijcongres verschillende internationale politieke en economische experts. Als het gaat over Xi Jinping zelf, wordt mijn tv-scherm in de Chinese stad Chengdu eventjes zwart.

Wanneer ik vraag of ik de tekst van de speech kan bemachtigen wordt een vriendelijke manager erbij geroepen. Die zegt dat ik dat via Google kan vinden. Waarschijnlijk Chinese humor, want Google werkt niet in China.

In Beijing is de veiligheid verhoogd. Aan de ingangen van de universiteiten staan extra bewakers. Er wordt onder andere gecheckt op explosieven. Ik mijd het centrum van de stad zoveel mogelijk, maar het straatbeeld is alleszins minder schrikwekkend dan bijvoorbeeld het leger dat waakt in Brussel. Het internet voor buitenlandse connecties werkt extra traag, voor interne e-mail is de snelheid normaal.

China zet zijn opening naar de wereld verder na de opstart door Deng Xiaoping in 1978 - ‘China has to wade across the river carefully groping for the stones under the feet’.

©Guy Puttemans

Er zit in Xi’s speech voor elk wat wils. Het ‘belt and road’-initiatief wordt verder opgenomen. Hoewel niemand weet te vertellen wat het exact inhoudt, is het een visie die alle neuzen in dezelfde richting zet, waarin lokale actoren in China en de hele wereld tot deelname aangemoedigd worden; transport- en communicatie-infrastructuur evenals innovatie staan centraal.

Mijn houding is: maak er gebruik van, eerder dan het initiatief a priori te verwerpen als een element van propaganda of economische dominantie van China. We leven uiteindelijk in een wereldeconomie. De initiatieven die ik zie ontluiken zijn eigenlijk sterk geïnspireerd op vrijemarkteconomie en regionale armoedebestrijding via creatief ondernemerschap.

De initiatieven die ik zie ontluiken zijn eigenlijk sterk geïnspireerd op vrijemarkteconomie en regionale armoedebestrijding via creatief ondernemerschap.

De democratie naar westers model staat niet op de agenda en het socialistische model met Chinese accenten blijft overeind. Dat gaf Xi ook al in zijn speech in Brugge aan, tijdens zijn laatste staatsbezoek in België. Het discours blijft vredelievend en er wordt gewaarschuwd geen ‘koude oorlog’-mentaliteit aan te nemen, hoewel militaire investeringen het leger zullen moderniseren.

Milieutechnologie

Ook milieuvriendelijkheid is een belangrijk aandachtspunt, dat behandeld wordt in een economische context, onder andere met elektrische voertuigen en milieuvriendelijke elektriciteitsproductie. De milieuverbetering gaat zo snel dat wij op middellange termijn ongetwijfeld onze milieutechnologie in belangrijke mate in China zullen aankopen. Milieutechnologie wordt ook in relatie gebracht met de innovatie, die er razendsnel tot ontluiking komt.

De opmars van Artificiële Intelligentie en de kruisbestuiving tussen verschillende sectoren (onder andere ICT en automobielindustrie onder impuls van de grote Chinese ICT-multinationals) is merkwaardig. Aan ons voor een gepaste respons.

De democratie naar westers model staat niet op de agenda en het socialistische model met Chinese accenten blijft overeind. Maar dat gaf Xi ook al aan in zijn speech in Brugge

De partij als unieke beleidsmaker met aan het hoofd een stevige roerganger is essentieel opdat alles goed gaat volgens Xi. Professoren die partijlid zijn nemen deel aan de discussies en de man in de straat is voorzichtig. De beweging om corruptie in te dijken wordt algemeen gesmaakt.

Een medewerkster van het departement internationale relaties van een van de universiteiten die ik bezocht zendt me een WeChat-bericht: ‘Ik ben enkel gemachtigd het officiële standpunt te vertolken maar een 64-jarige man die rechtstaand een speech van drie en aan half uur geeft zonder te drinken en meer dan 2.000 mensen die luisteren zonder aan hun smartphone te komen en zonder naar het toilet te gaan ... dat is pas indrukwekkend’.

Wanneer ik vraag of ik de tekst van de speech kan bemachtigen aan de hotelbalie wordt een vriendelijke manager erbij geroepen. Die zegt dat ik dat via Google kan vinden. Waarschijnlijk Chinese humor, want Google werkt niet in China.

Lees verder

Tijd Connect