opinie

Hertimmer de fiscaliteit van de bedrijfswagen voor de mobiliteit van de toekomst

beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu

Om de fiscale behandeling van bedrijfswagens toekomstgericht te maken, moet de federale overheid bij de uitwerking van de begrotingsmaatregelen rekening houden met de nakende mobiliteitsrevolutie. Veel bedrijven denken daarin mee.

Door Mathias Bienstman, beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu

Salariswagens zijn niet meer van deze tijd. Het model van ontzorging - waarbij de gebruiker de zorg voor zijn mobiliteit uit handen wordt genomen - en dienstverlening door leasemaatschappijen vertelt wél iets over de mobiliteit van de toekomst. Het komt erop aan de sterktes van de salariswagens te behouden, maar hun bijdrage aan files en milieuvervuiling achterwege te laten. De federale regering heeft fiscale hefbomen in handen voor die grootse shift naar de mobiliteit van de toekomst.

Geëngageerde ondernemers zien de absurditeit van de verloning met salariswagens en tankkaarten in. Een aanpassing van het stelsel is geen pestbelasting.

Want de salariswagen beroert velen. Dat blijkt naar aanleiding van de begrotingsmaatregelen opnieuw. Wie geen salariswagen heeft, vindt het een idiote manier van verloning die de files en de luchtvervuiling alleen maar erger maakt. Wie er wel een heeft, vindt het best handig. Geen zorgen over verzekeringen, onderhoud of tankkosten. Bovendien leeft de vrees dat elke aanpassing van het fiscale stelsel zal uitdraaien op een pestbelasting.

Mobiliteitsrevolutie

Nochtans delen ondernemingen, academici en organisaties veel opvattingen over de mobiliteit van de toekomst. Waarom niet van die grootste gemene deler vertrekken? Om de fiscale behandeling van bedrijfswagens toekomstgericht te maken moet de federale overheid bij de uitwerking van de begrotingsmaatregelen rekening houden met de mobiliteitsrevolutie die in de maak is. Ze kan volgende drie vaststellingen als leidraad gebruiken.

Elektrische en zelfrijdende voertuigen bieden een kans op minder luchtvervuiling, verkeersongevallen of ruimtegebruik door wagens. Maar ze houden wel het risico in dat de verkeersdrukte explodeert.

1) Veel mensen werken graag in of dicht bij huis. Daar is niets mis mee. Een deel van ons loon opdoen aan diesel, wagens of mobiliteit hoeft niet per se. De hervorming van de bedrijfswagenfiscaliteit en de invoering van een mobiliteitsbudget moeten het weer mogelijk maken om loon uit te keren in euro’s. De stimulus om dankzij de onbelaste tankkaart meer te rijden verdwijnt beter vandaag dan morgen.

2) De snelste of comfortabelste verplaatsing naar het werk is niet altijd de wagen. Steeds meer mensen verkiezen collectief vervoer, een combinatie van vervoermiddelen of nieuwe mogelijkheden zoals de elektrische fiets. Geef werknemers binnen een mobiliteitsbudget de nodige flexibiliteit voor de vrije keuze van vervoermiddelen. Maar creëer vooral een nieuwe markt voor mobiliteitsdiensten rond het woon-werkverkeer.

©rv

Leasebedrijven, autofabrikanten en openbaarvervoersmaatschappijen doen nu al ervaring op met ontzorging, dienstverlening en autodelen. Zorg dat het woon-werkverkeer een grote proeftuin is voor mobiliteitsdiensten. Niet langer het individueel wagengebruik telt, wel de vlotte toegang tot duurzame en comfortabele mobiliteit. Een goed vormgegeven mobiliteitsbudget kan die innovatie aanjagen.

3) De innovatie in de autosector is gericht op de elektrificatie en de automatisering van het wagenpark. Elektrische en zelfrijdende voertuigen bieden een kans op minder luchtvervuiling, verkeersongevallen of ruimtegebruik door wagens. Maar ze houden wel het risico in dat de verkeersdrukte explodeert. Nieuwe groepen zoals jongeren krijgen op termijn toegang tot zelfrijdende taxi’s. Wie in de wagen kan dutten of werken, is mogelijk minder bekommerd om het tijdverlies door de files.

Fiscale sturing

Fiscale sturing kan de kansen van elektrificatie en automatisering vergroten en de bedreigingen verkleinen. De bedrijfswagenfiscaliteit kan mits een kleine aanpassing nu al de impuls geven om de dieselwagens in te ruilen voor elektrische voertuigen. Maar ze moet ook gedeeld gebruik en mobiliteitsdiensten bevorderen. Daarbij kunnen werknemers een beroep doen op een kleinere vloot gedeelde voertuigen of doet het bedrijf een beroep op mobiliteitsplatforms die verschillende vervoerswijzen combineren.

De overheid zal door de elektrificatie van het wagenpark steeds minder accijnsinkomsten puren uit de brandstofverkoop. Ze moet snel inzetten op een slimme kilometerheffing om de verkeersstromen beter te sturen.

Geëngageerde ondernemers en organisaties zien de absurditeit van de verloning met salariswagens en tankkaarten in. Een aanpassing van het stelsel is geen pestbelasting. Het kan de baan vrijmaken voor de mobiliteit van de toekomst, die nieuwe maatschappelijke vooruitgang mogelijk maakt.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud