Ik reken op evenwicht bij de staatssecretaris voor Privacy.

Philippe De Backer. ©Photo News

De beleidsnota Privacy van staatssecretaris De Backer roept vragen op over het evenwicht tussen de belangen van de burger en die van de bedrijven. Ik ben benieuwd naar zijn beleidsdaden.

Gisteren presenteerde Philippe De Backer (Open VLD) zijn beleidsnota Privacy in de commissie Justitie van de Kamer. Naar goede gewoonte bevat die een aantal grootse beginselverklaringen, met woorden als ‘transparantie’ en ‘efficiëntie’ die een en ander een aura van bestuurlijke deugdelijkheid moeten geven.

Een ander opvallend woord is ‘synergie’. Liever dan een evenwicht tussen bur-gers, overheden en ondernemingen (waar privacy in essentie mee te maken heeft) wil De Backer ‘synergie’ creëren. Wat dat precies inhoudt, waarom ‘evenwicht’ niet langer adequaat is, vertelt de staatssecretaris niet met zoveel woorden. Die betekenissen moeten we elders halen.

Bijvoorbeeld uit het voornemen van de staatssecretaris om komaf te maken met de hinderlijke praktijk waarbij privacy wordt aangewend ‘als argument (…) om nieuwe digitaliseringsinitiatieven de kop in te drukken’.

Gezondheidsgegevens

Het voorstel uit de beleidsnota waarmee De Backer gisterochtend uitgebreid de pers haalde, illustreert wellicht goed wat ‘synergie’ kan betekenen. In dat voorstel wil de staatssecretaris de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen de overheid en de farmaceutische industrie ‘wettelijk’ regelen.

Zo’n uitwisseling zou heel wat voordelen met zich meebrengen, meent de staatssecretaris. Die voordelen hebben onder meer te maken met Big en Open Data en e-Health. Kortom, met de technologieën die door de grote ondernemingen in stelling zijn gebracht en best wel extra rendement mogen opleveren.

Vanzelfsprekend wordt de privacy van de burger in die uitwisseling gegaran-deerd, maakt De Backer zich sterk.

Want wat doet een privacypaspoort anders? Ook al weet de modale burger totaal niet hoe, hij wordt geresponsabiliseerd en krijgt de touwtjes in handen.

Ben Caudron. ©rv

En verzekert het Overlegplatform Privacy geen permanente dialoog? Ook al is totaal onduidelijk wie het vertegenwoordigt, het maatschappelijk middenveld heeft een stem in het kapittel.

En de privacycommissie, die hervormd wordt tot een heuse privacy-autoriteit? Die zal bij wijze van preventie privacyschendende overheden en ondernemingen op de vingers mogen tikken.

De nota leest voorts als een overzicht van vermeende technologische innova-ties, die vooral ‘slim’, ‘open’ of ‘dik’ zijn. Het zou verbazen mocht de nota niet bij elk van deze marketinglabels beloven dat de privacy beschermd wordt.

Alleen vind ik een en ander minder geloofwaardig klinken. De nota leest te veel als een ‘inspirational keynote’ en te weinig als het uitgangspunt van iemand die echt bekommerd is om het welzijn van alle betrokkenen, die handelt vanuit een diep begrip van de fragiele evenwichten en daarom bereid is in te gaan tegen al te evidente financiële belangen.

Want daar vraagt een samenleving die zich inbedt in technologie steeds luider om. Die technologie verandert, verbetert niet alleen heel wat maatschappelijke aspecten, maar tornt ook steeds weer en steeds meer aan het fragiele evenwicht tussen de belangen.

Over die belangen dient een staatssecretaris voor privacy te waken. Daar hoef ik niet meer van overtuigd te worden. Waar ik wel nog moet van worden overtuigd, is dat De Backer dat gevoel voor evenwicht wel degelijk bewaard heeft.

Ik kijk uit naar zijn beleidsdaden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content