opinie

KU Leuven snijdt belangrijke kennisroute naar Rusland af

Wij maken ons grote zorgen over de 'bevriezing' van de opleiding Slavistiek en Oost-Europakunde in Leuven. De universiteit snijdt een in dit tijdsgewricht belangrijke kennisroute af naar een even onrustig als onmisbaar deel van Europa.

Door Ellen Rutten, hoogleraar Literatuur - in het bijzonder Slavische literaturen - aan de Universiteit van Amsterdam en Jos Schaeken, hoogleraar Slavische en Baltische talen en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Leiden

We hebben begrepen dat de Faculteit Letteren van de KU Leuven ervoor kiest om de opleiding Slavistiek en Oost-Europakunde te bevriezen. De vraag is: weegt de financiële winst die de opschorting oplevert op tegen de academische én maatschappelijke (sociale, politieke, economische) verliezen?

Ze leidt als enige in Vlaanderen studenten op tot cultuur- en regio-experts van een supermacht en van een van de grootste lidstaten van de Europese Unie

De opleiding huisvest een op dit moment in Vlaanderen unieke samenhang van talige, culturele en regio-expertise op het gebied van Centraal- en Oost-Europa. Alleen bij deze onderwijsinstelling kunnen Vlaamse studenten terecht voor een studie gericht op zowel Rusland als Polen.

De opleiding is de enige in Vlaanderen die studenten opleidt tot cultuur- en regio-experts van een van de grootste lidstaten van de Europese Unie en van een supermacht die in alle mogelijke opzichten van cruciaal belang is voor wereldwijde stabiliteit en veiligheid.

Bronnen

Daarbij biedt ze haar studenten een gedegen taalstudie: de Leuvense studenten hebben rechtstreeks toegang tot de bronnen en kunnen onafhankelijk een oordeel vormen - zonder 'vertaling' in bijvoorbeeld het Engels.

Alleen een letterenfaculteit kan het eigenaarschap dragen van studies die kennis van een land in samenhang met kennis van taal centraal stellen

Juist dit laatste is een cruciaal kenmerk van de ‘humaniora’. Alleen een letterenfaculteit kan het eigenaarschap dragen van studies die kennis van een land in samenhang met kennis van taal centraal stellen. Een letterenfaculteit die deze opdracht niet consequent wil of kan dragen, verliest een groot deel van haar identiteit en zelfs bestaansrecht.

In een interview met De Tijd (21 december) stelt decaan Jo Tollebeek dat een verkaveling van bestaande kennis over andere opleidingen 'niet' betekent 'dat expertise verloren gaat.'

Versplinterd

Niet is minder waar. In het nieuwe scenario raakt talige en disciplinaire expertise versplinterd over verschillende opleidingen in verschillende steden. De integrale studie die de opleiding nu biedt zal in het nieuwe scenario verloren gaan.

Dat er geen expertise verloren gaat, klopt niet. In het nieuwe scenario raakt talige en disciplinaire expertise versplinterd over verschillende opleidingen in verschillende steden

Dat betekent dat de KU Leuven een kennisroute afsnijdt die juist in deze tijden broodnodig is, en niet alleen voor academici. Dat is de route naar grondige kennis, nogmaals: inclusief directe toegang tot de doeltaal, van een even onrustig als onmisbaar deel van Europa. Alleen als we die kennis blijven koesteren - en alleen als we de onderwijsprogramma’s koesteren die integrale studie van de regio bieden - kunnen we onszelf en de samenleving goed informeren.

De Leuvense opleiding Slavistiek en Oost-Europakunde levert, kortom, expertise over een deel van Europa dat we dringend moeten blijven begrijpen. De opleiding moet ook in de toekomst maximaal ondersteund worden door de Letterenfaculteit. Verlies van deze unieke kennisinfrastructuur kan de maatschappij zich in dit tijdsgewricht simpelweg niet veroorloven.

Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.