opinie

Klimaatakkoord van Parijs niet nutteloos

Oprichter en CEO klimaatadviesbureau CO2Logic

Geert Noels heeft gelijk dat er te weinig gebeurt tegen de ontsporing van het klimaat. Maar zijn negatieve mening over het klimaatakkoord van Parijs deel ik niet.

Door Antoine Geerinckx, oprichter en CEO van het klimaatadviesbureau CO2Logic

Het verheugt me, en ik spreek ook voor andere milieu-activisten die al decennia lang bezig zijn, dat een gerespecteerd econoom als Geert Noels het belang van het aanpakken van de klimaatverandering nog eens duidelijk naar voor schuift. Zijn analyse klopt. Er wordt inderdaad te weinig gedaan om de ontregeling van het klimaat tegen te gaan. Een revolutie is nodig om dit allemaal recht te trekken.

Echter, Noels laat het uitschijnen alsof het klimaatakkoord van Parijs nutteloos is, alsof hernieuwbare energie niets oplevert en Tesla’s (EV’s) vervuilend zijn. Hij brengt dit over alsof alles los hangt van elkaar. Maar dit verhaal is geen kwestie van of-of, maar wel van en-en.

Noels weet beter dan ik dat bepaalde momentopnames geen regel zijn voor de komende 30 jaar.

Wat Parijs betreft: vóór het Akkoord van Parijs waren we nergens. China wachtte op de VS en de VS wachtten op China. We stevenden af op catastrofale scenario’s. Voor mensen die dit van dichtbij volgen gaf het akkoord weer hoop. Dit gevoel van ‘we saved the plan to save the planet’ betekende toen al heel wat. Bovendien heeft het akkoord globaal een gelijk speelveld gecreëerd met het oog op een CO2-taks die overal ter wereld fundamentele veranderingen kan stimuleren. Deze CO2-taks moet en zal het verbruik van landen, bedrijven en particulieren sterk verminderen.

©CO2logic

Net door dit akkoord en deze taks zal hernieuwbare energie veel meer de kans krijgen om wereldwijd fossiele brandstoffen meer en meer te vervangen en elektrische voertuigen te voeden met propere energie. Zonnecellen - of hernieuwbare energie in het algemeen - zullen ook niet alle andere energiebronnen vervangen. Over een lange transitiefase tussen 2020 en 2050 zullen verschillende bronnen in functie van hun CO2-intensiteit plaats moeten maken voor hernieuwbare energie. Noels weet beter dan ik dat bepaalde momentopnames geen regel zijn voor de komende 30 jaar.

Onderschat het potentieel niet van energie-efficiënte ontwikkelingen gecombineerd met een wereldwijd gedecentraliseerde energieproductie

Onderschat ook niet het potentieel van energie-efficiënte ontwikkelingen - we hebben vandaag minder energie nodig om hetzelfde te doen, denk maar aan de LED-technologie - gecombineerd met een wereldwijd gedecentraliseerde energieproductie.

En dan is er Tesla. Tesla is slechts een heel klein onderdeel van de juiste groene mobiliteitsmix en momenteel slechts een druppel op een hete plaat. Tesla’s worden nu (zie ‘momentopname’) bovendien nog in veel landen opgeladen met stroom uit nucleaire energie of uit fossiele brandstoffen.

Dit kan echter snel veranderen eens de CO2-taks zijn intrede maakt. Onderschat ook niet de symbolische kracht van Tesla. Deze ‘internetrevolutie in de wagensector’ geeft iedereen hoop op een andere, betere en groenere mobiliteit.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud