opinie

'Meer vrouwen aan de top leidt tot betere bedrijven'

Meer dan ooit moeten bedrijven inzetten op diversiteit. Niet alleen in hun raden van bestuur, maar ook in de directiekamers en op alle leidinggevende niveaus.

Dat biedt een ongelofelijke troef in een snel veranderende wereld. Een divers personeelsbestand geeft ondernemingen nieuwe visies op uitdagingen, stimuleert innovatie en wapent hen beter tegen stilstand.

Op de vooravond van de Internationale Vrouwendag met als thema ‘vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig’, is het meer dan ooit tijd dat we er allemaal samen iets aan doen. Laat ons vrouwelijk leidinggevend talent dringend meer aanmoedigen, begeleiden en promoveren. We zijn het verschuldigd aan onze bedrijven, aan onze economie, aan de maatschappij en aan onze dochters en kleindochters.

Initiatiefneemster Ann Caluwaerts ©BELGA

Gendergelijkheid. Het zou de evidentie moeten zijn anno 2018. We dachten dat we er bijna waren. Zo gaf het Europees Instituut voor Gendergelijkheid ons land een score van 70,5 procent in de ‘gender equality index 2017’. Niet slecht op het eerste gezicht. Maar wie er dieper induikt, merkt dat de index een probleem maskeert: de macht van beide seksen in het bedrijfsleven is oneerlijk verdeeld. We krijgen daarvoor een score van amper 38 procent. Aan de Belgische top is maar een op de vier een vrouw.

Ook de gendergelijkheidsindex van het Wereld Economisch Forum bevestigt die problematiek. We nemen er een povere 31ste plaats in. Ooit stonden we in de top tien, maar we gaan niet snel genoeg vooruit om die positie vast te houden en zakken ieder jaar meer af. De wettelijke quota voor raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven hebben voor een versnelde vervrouwelijking gezorgd in de bestuurskamers, maar die trend zet helaas amper door op andere leidinggevende niveaus.

Werk aan de winkel is er onder andere in de directiekamers van onze bedrijven. Volgens het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) bestaan de officiële directiecomités van beursgenoteerde en overheidsbedrijven in België voor amper 18 procent uit vrouwen. Dat bedroevende resultaat is een indicatie dat we na deze internationale Vrouwendag nog meer in actie moeten schieten.

Gelijkwaardigheid moet een thema van elke dag zijn en niet alleen op deze Internationale Vrouwendag. Hoe meer we met een divers team naar iets kijken, hoe beter onze bedrijven gewapend zijn om valkuilen te vermijden en stilstand te voorkomen. Het stimuleert creativiteit, empathie, teamwork en leidt eenvoudigweg tot betere resultaten en een beter bedrijf. In een snel veranderende wereld is diversiteit meer dan ooit een troef om onze bedrijven sterker te maken. Het schept een werkcultuur waar mensen elkaar meer waarderen, en waar seksisme en machisme geen plaats meer hebben.

Als Belgische bedrijfs leiders pleiten we voor een actieve rol van de CEO en de directie in het aanmoedigen, begeleiden en promoveren van vrouwelijk leiding gevend talent.

Als Belgische bedrijfsleiders pleiten we voor een actieve rol van de CEO en directie in het aanmoedigen, begeleiden en promoveren van vrouwelijk leidinggevend talent op de hoogste niveaus in onze bedrijven. Als we samen een constructief fundament bouwen waarbij meer vrouwelijke leidinggevenden een voorbeeldfunctie in de organisatie vervullen, zullen ook meer jonge vrouwen hun ambitie durven uit te drukken en geloven dat een warm gezin en een succesvolle carrière echt wel kunnen samengaan.

Vrouwen moeten nog meer durven te dromen, hoger te mikken én te doen - en hebben naast rolmodellen ook onze steun nodig om te geloven dat ze het echt kunnen waarmaken. Zij hebben ons nodig. En wij hebben hun talent broodnodig. Het is tijd. Het is nodig. Wij maken er werk van. U ook?

Ondertekend door CEO’s/bedrijfsleiders/leidinggevenden:

 Ann Caluwaerts, chief corporate affairs Telenet (initiatiefneemster); An Nuyttens, president Solvay Silica; Arnaud Feist, CEO Brussels Airport; Bert De Graeve,  voorzitter Bekaert; Brieuc de Meeûs, CEO MIVB; Caroline Pauwels, rector VUB; Caroline Van Marcke, CEO Van Marcke Groep; Catherine Rutten, CEO Pharma.be; Chris Peeters, CEO Elia; Dominique Leroy, CEO Proximus; Elke Geraerts, managing partner Better Minds at Work; Eric Domb, CEO Pairi Daiza; Erik Van Den Eynden, CEO ING; Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB; Françoise Chombar, CEO Melexis; Gert Ysebaert, CEO Mediahuis; Hans Bourlon, CEO Studio 100; Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka; Hilde Laga, voorzitter Gimv; Ingrid Ceusters, CEO Ceusters Group; Isabelle Vermeir, CEO Century21 Benelux; Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen; Jan Verheyen, filmregisseur; Jean-Pierre Clamadieu, CEO Solvay; Jo De Wolf, CEO Montea; Johan Thijs, CEO KBC; John Porter, CEO Telenet; Karel Van Eetvelt, CEO Febelfin; Karin Genoe, CEO Vias Institute; Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen; Luc Lallemand, gedelegeerd bestuurder Infrabel; Luc Sels, rector KU Leuven; Luc Van den Hove, CEO Imec; Machteld Verbruggen, Algemeen Directeur Thomas More Hogeschool, Marion Debruyne, Decaan Vlerick Business School; Michèle Sioen, CEO Sioen; Muriel De Lathouwer, CEO EVS Broadcast Equipment; Olivier Willocx, Gedelegeerd bestuurder BECI; Pascale Van Damme, Managing director Dell EMC Belux; Paul Lembrechts, CEO VRT; Petra De Sutter, Afdelingshoofd reproductieve geneeskunde UZ Gent; Piet Vandendriessche, CEO Deloitte Belgium; Raymonda Verdyck, Afgevaardigd bestuurder GO!; Rik Van De Walle, Rector Universiteit Gent; Roger Kesteloot, Directeur-generaal De Lijn; Saskia Van Uffelen, CEO Ericsson Belux; Sihame El Kaouakibi        Chief Believer Next Gen; Sonja Willems, Managing Director Janssen Benelux; Sven Mastbooms, Toekomstdenker Kindred Spirits; Thierry Geerts, Country Managing Director Google; Thomas Leysen, Voorzitter KBC Groep, Wouter Torfs, CEO Schoenen Torfs; Yasmien Naciri, Founder Amana en Fleks en columniste.

 

Lees verder

Gesponsorde inhoud