opinie

Meerwaardetaks op aandelen fnuikt economische groei

Joep Konings

Het is niet wijs om de meerwaarde op aandelen fiscaal te behandelen zoals andere vormen van inkomen. Dat kan de economische groei fnuiken en een herverdelend effect is geen garantie.

Door Joep Konings, gewoon hoogleraar economie, KU Leuven

De federale regering botst over de vraag van CD&V om een belasting op de gerealiseerde meerwaarde op aandelen in te voeren. Het gaat niet over het ontmoedigen van speculatiegedrag op de beurs, want dat is al geregeld via de speculatietaks. Het gaat over de kapitaalwinsten die iemand op lange termijn realiseert bij de verkoop van aandelen. Vermits die winsten een deel van het inkomen vormen, lijkt het logisch om ze ook te belasten.

Herverdeling

Moet de regering dan ook niet de meerwaardebelasting op andere activa herzien, zoals op onroerend goed of op erfenissen?

Het belangrijkste argument is gebaseerd op herverdeling. Het zijn de meest vermogenden in onze samenleving die aandelen kopen en verkopen, een meerwaardebelasting verhoogt dus de algemene progressiviteit van ons belastingsysteem.

©rv

Maar dat is een te eenvoudige voorstelling. Er zijn belangrijke redenen om kapitaalwinsten fiscaal anders aan te pakken dan andere inkomsten. Ik beperk me tot vier argumenten.

Een. Je moet een dubbele belasting vermijden. Mensen kopen vaak aandelen met hun spaargeld, dat ze verdienden door arbeid en dat dus al via de inkomensbelasting belast werd.

Twee. Je mag investeringen niet ontmoedigen. Net zoals iemand ervoor kan kiezen om spaargeld te parkeren op een spaarboekje, kan hij verkiezen om in ondernemingen te investeren via de aankoop van aandelen. Investeringen zijn een van de belangrijkste drijvers van economische groei. Het gebrek aan investeringen is een belangrijke reden waarom onze groei is stilgevallen.

Innovatie

Drie. Je mag de innovatie niet fnuiken. Risicokapitaal is meer dan ooit nodig om mee te surfen op de innovatiegolf van de digitale economie en nieuwe technologie. Zonder risicokapitaal dat naar hightechsegmenten kan vloeien, zal innovatie niet hier maar elders gebeuren.

Ten vierde mag je ook het ondernemerschap niet ontmoedigen. Het beleid in Vlaanderen is al jaren gericht op het stimuleren van het ondernemerschap. Dat draagt bij tot de economische groei. Het risico dat ondernemers nemen vertaalt zich in mislukkingen, maar ook in belangrijke succesverhalen. Die creëren nieuwe jobs, voor nieuwe industrieën en voor de export van de toekomst.

Ondernemingsrisico

Succesvolle ondernemers zullen na verloop van tijd vaak gedwongen zijn een partnership aan te gaan met een globale, vaak buitenlandse investeerder. Dat is nodig voor schaalvoordelen en een gemakkelijkere toegang tot knowhow of expertise bij multinationale ondernemingen. De meerwaarde die ondernemers realiseren, kan gelden als een vergoeding voor het ondernemingsrisico dat ze namen. Dat extra belasten drukt dat soort ambitieus ondernemerschap de kop in.

Wanneer het ene type inkomen wel belast wordt en het andere niet, ontstaan vaak verschuivingen van kapitaal naar andere activa die niet of minder belast worden op meerwaarde, zoals onroerend goed. En dus is er geen herverdelend effect.

Kiest de regering er ondanks die argumenten toch voor een meerwaardebelasting op aandelen in te voeren, moet ze dan ook niet de meerwaardebelasting op andere activa herzien, zoals op onroerend goed of op erfenissen? De kapitaalwinst daarop is ook inkomen.

Wanneer het ene type inkomen wel belast wordt en het andere niet, ontstaan vaak verschuivingen van kapitaal naar andere activa die niet of minder belast worden op meerwaarde, zoals onroerend goed. En dus is er geen herverdelend effect.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content