opinie

Met opiniestukken op Vrouwendag alleen krijg je niet meer vrouwen aan de top

Kende u Ilham Kadri? Ik ook niet, tot deze week werd aangekondigd dat ze de nieuwe wereldwijde CEO van de chemiereus Solvay wordt. Dat Kadri, van Frans-Marokkaanse origine, een vrouw is, doet niks ter zake. Haar prestaties de voorbije jaren en haar kijk op het oplossen van problemen wel.

Door Elke Jeurissen, founder van Fierce Ladies, Straffe Madammen, en Glassroots 

Tien jaar geleden kreeg je als vrouw met ambitie het advies ‘gedraag je als een man’. Vandaag is dat anders. Stilaan dringt het door dat allemaal dezelfde types in de bestuurskamer geen goed idee is. Dat diversiteit een bron van oplossingen is. Diverse teams leveren betere financiële resultaten. De businesscase is al jaren bekend en wordt keer op keer bevestigd in academisch onderzoek.

Steeds meer organisaties prediken meer diversiteit. Op vrouwendag is het dringen voor CEO’s om hun opiniestuk waarin ze pleiten voor meer vrouwen aan de top in de krant te krijgen. Als ik dan vraag hoe ze dat concreet gaan doen, blijft het vaak stil aan de andere kant van de tafel.

Als ik CEO’s vraag hoe ze meer vrouwen aan de top gaan brengen en voor meer diversiteit gaan zorgen, blijft het vaak erg stil.

Voor bedrijven is het tijd dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. Voorbij de pr-stunt, met concrete acties. Te weinig vrouwen aan de top is niet het probleem van de vrouwen, het is het probleem van leidinggevenden. Anders creëren we onterecht het beeld dat als het een vrouw niet lukt de top te bereiken, dat alleen aan haar ligt.

Te veel mensen met talent horen dat het niet voor hen is, dat hogere doel. Dat ambitie een vies woord is. Jongens worden aangemoedigd tot spel, avontuur, competitie, het woord nemen. Meisjes wordt vooral aangeleerd lief te zijn en te luisteren. Nog altijd en vaak onbewust. Die cultuur verandert maar traag.

Onzekerheid

Veel vrouwen hebben in hun hoofd die stem. Ze denken dat ze iets niet kunnen. Ze hebben schrik om te springen. Ze willen eerst nog een of andere opleiding volgen tot ze helemaal perfect zijn.

Ilham Kadri volgt vanaf maart 2019 Jean-Pierre Clamadieu op als CEO van chemiegroep Solvay ©BELGA_HANDOUT

Om voor je ambitie of droom te gaan moet je je comfortzone verlaten. Angst hoort daarbij. Zodra je aanvaardt dat onzekerheid normaal is als je wil groeien, dat iedereen onzeker is en sommigen dat alleen beter verbergen, komt een rust over je.

Omring je met andere mensen die geloven in zichzelf en in jou. Duw elkaar vooruit. Wissel eerlijk successen en mislukkingen uit en help elkaar vooruit.

Fierce Ladies is zo’n plek voor vrouwen met ambitie. Iemand die niet bereid is om actief andere vrouwen te helpen groeien, komt er niet in. A Seat at the Table, dat deze week in Brussel werd gelanceerd is zo’n plek voor diverse jongeren met ambitie.

Beton

Bedrijven moeten ook veel actiever werk maken van diversiteit, ook aan de top. Alleen op het individuele niveau stimuleren volstaat niet.

CEO’s vertellen me dat in hun organisatie vrouwen gemakkelijk opklimmen tot het niveau van senior management, maar dat het daarna stokt. Dat glazen plafond lijkt van beton. Maar moeilijk gaat ook. Het getuigt van moed en leiderschap van CEO’s als ze concrete stappen zetten en tenminste proberen vrouwen te laten opklimmen. Als een bedrijf te weinig diversiteit aan de top heeft, mist het groeikansen. Ook financieel.

Zorg bij elk congres dat het bedrijf organiseert voor de helft vrouwelijke sprekers.

Vertaal je ambitie voor meer diversiteit aan de top naar een concrete doelstelling. Communiceer erover in en buiten je organisatie en creëer draagvlak.

Wat niet wordt gemeten, is niet belangrijk. Vraag mannen en vrouwen proactief hun ambitie uit te spreken, formuleer samen concrete doelen op een groeipad.

Haal vrouwen geregeld uit hun comfortzone door actief leren en dus falen te stimuleren. Perfectionisme is een wijdverspreide aandoening.

Laat vrouwen ervaringen uitwisselen met senior managers met ambitie uit andere bedrijven. ‘Women only company networks’ overtuigen vaak enkel de overtuigden

Stimuleer vrouwen hun stem vaker te laten horen. Door zichtbaarder te worden, in meetings maar ook op het podium van klantenevents. Zorg bij elk congres dat het bedrijf organiseert voor de helft vrouwelijke sprekers.

Laat vrouwen ervaringen uitwisselen met senior managers met ambitie uit andere bedrijven. ‘Women only company networks’ overtuigen vaak enkel de overtuigden.

Wissel ook ervaringen uit met andere bedrijven. Iedereen worstelt met de aanpak van dit vraagstuk en een handleiding ‘How to get women to the top in 5 steps’ bestaat niet. Het gaat tenslotte om mensen.

Lees verder

Tijd Connect