opinie

Milieubewustzijn bedrijven is al lang geen imagostunterij meer

Johan Sneyers

De negativiteit over het gebrek aan klimaatactie binnen de regering werd doorgetrokken naar twijfel over de oprechtheid van ondernemingen, en dat vind ik jammer. Want bedrijven zijn echt wel bezig met het milieu. Het is al lang geen imagostunterij meer.

Door Johan Sneyers, CEO van Val-i-Pac, de organisatie die met behulp van de bedrijven de afvalstromen organiseert.

De klimaatconferentie van Parijs lijkt nu al tot mislukken gedoemd, als je de honende commentaren op sociale media en de kritische stukken in de kranten mag geloven. Dat de Belgische regeringen pas na zes jaar onderling tot een akkoord konden komen, doet aan dat beeld geen goed.

Het klopt dat de afvalberg een enorme impact heeft op het milieu en dat bedrijven daar mee verantwoordelijk voor zijn. Maar ze nemen hun verantwoordelijkheid wel

Maar ik blijf hoopvol. Want ik zie elke dag welke inspanningen de Belgische bedrijven leveren om de druk op het milieu te verlichten. Momenteel wordt al 86 procent van het bedrijfsafval gerecycleerd en verwerkt. Aan dat Europees record kan iedereen een voorbeeld nemen.

©doc

Zijn bedrijven echt bezig met milieu? Of is het een soort imagostunt, een nieuwe manier van marketing om zich aantrekkelijker te maken voor klanten, bedrijven en partners? Het valt me op hoe er aan getwijfeld wordt dat ondernemingen het serieus menen met het milieu. Dat ze slechts beweren inspanningen te doen om die klimaatontwrichting af te remmen, maar geen daadwerkelijke acties ondernemen.

Zelf ben ik overtuigd van het tegendeel: Belgische bedrijven zijn dagelijks bezig met recyclage. Het is mijn job om hen ervan te overtuigen dat het loont. Niet als imagostunt of om hun aantrekkelijkheid te verhogen, wel om samen te evolueren naar een milieuvriendelijkere wereld.

Ik roep de bedrijven op om ook in de toekomst actief en innovatief bezig te zijn met initiatieven die ons milieu ten goede komen

Op de vraag of Belgische bedrijven actief bezig zijn met innovatieve oplossingen om de druk op ons milieu te verlichten, zeg ik volmondig ja. Dat bleek afgelopen week nog op de Greener Packaging Awards, waar zowel kmo’s als grote bedrijven in de bloemetjes werden gezet om hun innovatieve en creatieve maatregelen om onze afvalberg te verkleinen. Het grote aantal inzendingen bewees hoe belangrijk de bedrijven hun afvalbeleid vinden.

Het klopt dat de afvalberg een enorme impact heeft op het milieu en dat bedrijven daar mee verantwoordelijk voor zijn. Maar ze nemen hun verantwoordelijkheid wel. Momenteel staat de teller op 25.000 Belgische bedrijven die hun verpakkingsafval correct sorteren zodat het meteen gerecycleerd kan worden. Nog nooit waren er zoveel Belgische ondernemingen bezig met het reduceren én recycleren van bedrijfsverpakkingsafval.

De inspanningen van de bedrijven komen niet alleen hun businessplan en imago ten goede

Belgische bedrijven produceren jaarlijks 700.000 ton bedrijfsverpakkingsafval, maar daarvan wordt maar liefst 86 procent gerecycleerd. Door herbruikbare verpakkingen in te zetten voor hun leveringen, vermijden die bedrijven daarnaast nog eens 2.700.000 ton verpakkingsafval. We zijn daarmee absolute koploper in Europa.

Dat de negativiteit over het gebrek aan actie binnen de regering wordt doorgetrokken naar twijfel over de oprechtheid van ondernemingen, vind ik jammer. Mij hoor je niet zeggen dat ze geen werk meer voor de boeg hebben, integendeel. Maar ik kom dagelijks in contact met bedrijven die een stap in de goede richting zetten, die zich bewust zijn van de uitdagingen.

We zijn allemaal verantwoordelijk voor het milieu. En bedrijven spelen een grote rol in de vergroening van onze economie. Daarom roep ik de bedrijven op om ook in de toekomst actief en innovatief bezig te zijn met initiatieven die ons milieu ten goede komen.  Daarvoor verdienen ze waardering en geen honende commentaren. Want hun inspanningen komen niet alleen hun businessplan en imago ten goede, ze zorgen er ook voor dat onze planeet binnen honderd jaar nog leefbaar zal zijn.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content