opinie

Nooit meer eenzaam

De coronacrisis maakt duidelijk dat het klassieke model van de ouderenzorg niet meer werkt. Hoewel men van in het begin al verwachtte dat het virus de grootste impact zou hebben op de oudere bevolking, heeft de sector de situatie tijdig onder controle gekregen en kwamen er heel wat zwakheden van het model pijnlijk bloot te liggen. Hoog tijd om samen met de overheid te kijken waar het beter kan.

De coronacrisis heeft de senioren op een bepaald moment alle vormen van gezelschap en menselijk contact afgenomen. Dit ligt me erg nauw aan het hart. Eenzaamheid is een van de redenen waarom mensen voor een assistentiewoning kiezen. In onze residenties zijn er bewoners die meermaals per dag passeren bij onze woonassistenten, gewoon voor een babbel. Sociaal contact is een primaire behoefte en vormt de basis van onze dienstverlening.

Mentaal welzijn mag dus gerust een stuk hoger op de agenda komen. Wist u dat een deel van de bedden op de geriatrie gevuld zijn met ouderen die in goede gezondheid verkeren, maar zich thuis eenzaam en verveeld voelen? Dat kost niet alleen handenvol geld kost, je kan je ook de vraag stellen of een ziekenhuisopname het gevoel van eenzaamheid helemaal doet weggaan.   

Door de eenzaamheid aan te pakken kunnen we nochtans heel wat besparen en opnieuw investeren in een ouderenzorg die werkt voor iedereen. We maakten de berekening: als de overheid 28 miljoen euro investeert in subsidies voor woonassistenten in assistentiewoningen - de remedie tegen eenzaamheid bij ouderen - kan in een jaar tot 1 miljard euro aan overbodige kosten worden uitgespaard.

Investeren

Dat geld kunnen we opnieuw investeren in bijvoorbeeld een zorgbudget. Ouderen met specifieke noden, bijvoorbeeld door een handicap of een beperkt inkomen, kunnen een beroep doen op een vast budget dat hen in staat stelt hun zorg te bekostigen. Waarom breiden we dat niet uit? Zelfs wie een gemiddeld pensioen en een bescheiden spaarpot heeft, komt er vaak niet. Een uitgebreid zorgbudget zou veel ouderen in staat stellen hun zorg en leven in te richten zoals zij dat willen. En ja, dat mag ook naar erkende assistentiewoningen gaan. Zorg verlenen in assistentiewoningen is veel efficiënter dan bij alleen thuis wonende ouderen. We bieden niet alleen continue omkadering, we maken dat mensen het broodnodige contact blijven behouden.

Meer investeringen om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan kunnen letterlijk levens redden.

Meer investeringen om eenzaamheid tegen te gaan zijn niet alleen nodig, ze kunnen letterlijk levens redden. Wij investeren al jaren in onze residenties. Dat heeft ons toegelaten proactief maatregelen te nemen tijdens de crisis - nog voor de overheid ze aankondigde - en op die manier konden we onze bewoners beschermen tegen het virus. Tot op vandaag is bij ons geen enkele besmetting vastgesteld.

De vergrijzing blijft een van de grootste uitdagingen voor onze ouderenzorg. De coronacrisis heeft het  bewustzijn bij onze overheid verhoogd dat de ouderenzorg anders kan en moet. De sector heeft de afgelopen weken onder immense druk gestaan. Laten we het moment aangrijpen om met de hele sector samen te werken en te kijken hoe het anders en beter kan. Eén ding mag nooit meer gebeuren: ouderen die volledig afgesloten worden van de wereld. Laat dat de les zijn van deze crisis.

Lees verder

Gesponsorde inhoud