opinie

Scholen bouwen is goed voor de economie

Algemeen directeur Onderwijskoepel Steden en Gemeenten

Meer investeren in de bouw van scholen zou niet alleen ons onderwijs goed doen. Het kan ook de economie smeren.

Daar is de lente, daar is de zon! En met haar verschijnen voor tal van Vlaamse schoolpoorten mobilhomes en wachtrijen. Ouders die voor hun kind een stekje zoeken in de school van hun voorkeur. Ouders die hopen dat hun kind en zijn leerkrachten niet al te gedemotiveerd geraken door de staat van de schoolinfrastructuur.

Helaas viel het moment waarop de politiek de slechte schoolinfrastructuur ernstig nam samen met het moment waarop de overheidsportemonnee leeg bleek.

Heel beleidsvoerend Vlaanderen erkent de pijnlijke gevolgen van decennialang te weinig investeren in scholenbouw in combinatie met een demografische boom - stenen betogen niet. Helaas viel het kantelmoment van dat voortschrijdend inzicht samen met het moment waarop de overheidsportemonnee leeg bleek.

De afgelopen jaren probeerde de Vlaamse overheid het tij te keren met tal van maatregelen, zoals extra capaciteitsinvesteringen, huursubsidies en PPS-constructies (publiek-private samenwerking), maar de achterstand van vier miljard euro blijkt wel heel groot.

©rv

Tot overmaat van ramp speelden de Europese begrotingsregels ons parten. Vlaanderen wou de mega-DBFM-investering - projecten met zowel ontwerp (Design), bouw (Building), financiering (Financing) als onderhoud (Maintenance) - spreiden over dertig jaar. Van Europa moest de 1,5 miljard euro daarvoor echter in nauwelijks enkele begrotingen worden doorgeslikt.

Twee miljard

Nochtans zou nog meer investeren in scholenbouw niet alleen ons onderwijs deugd doen, het zou ook passen in het bredere economische plaatje. Eind januari stelde het Planbureau nog dat België voor overheidsinvesteringen niet echt geweldig scoort in vergelijking met onze buren. Het bureau berekende ook dat een extra investering van 2 miljard euro per jaar 0,26 procent meer economische groei zou opleveren. In 20 jaar kan het bruto binnenlands product (bbp) daardoor zelfs met 8,3 procent stijgen. Maar de vraag blijft waar we die 2 miljard vandaan halen zonder ons elders pijn te doen.

Eveneens in januari publiceerde het adviesorgaan SERV zijn evaluatierapport over de begroting 2017. Ook de SERV plaatste het Vlaamse en Belgische investeringsbudget in internationaal perspectief en stelde vast dat het beperkt was.

Daarnaast kan privékapitaal worden aangeboord. Recent gaf de federale overheid gereglementeerde vastgoedvennootschappen de ruimte om te investeren in schoolgebouwen.

De SERV zag zelfs een budgettaire opportuniteit. Omdat de DBFM-investering al helemaal in de begroting werd opgenomen, zullen de jaarlijkse betalingen de Vlaamse begroting niet langer belasten. Daardoor ontstaat ruimte voor weer nieuwe overheidsinvesteringen in schoolinfrastructuur.

Daarnaast kan privékapitaal worden aangeboord. Recent gaf de federale overheid gereglementeerde vastgoedvennootschappen de ruimte om te investeren in schoolgebouwen.

Het doet stilaan dromen van een nieuwe groeischeut voor de economie en moderne, duurzame en veilige gebouwen voor een bloeiend onderwijs. Waar was die lente ook alweer?

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud