opinie

Stel intergewestelijk bemiddelaar aan voor prangend grensoverschrijdend mobiliteitsprobleem Brussels-Vlaamse Rand

Het Eurostadium moet België de broodnodige sportinfrastructuur en uitstraling bieden. Maar het dossier komt terecht in een mallemolen van politiek getouwtrek tussen Brussel en Vlaanderen. Niet het enige dossier, want de noodzakelijke uitbreiding van de Brusselse ring dreigt dezelfde weg op te gaan. Arbitrage tussen de gewesten, net zoals die tussen staten plaatsvindt, kan de lucht doen opklaren boven deze cruciale dossiers.

Door Philip Neyt, bestuurder Ghelamco Invest NV

Vandaag D-day EK voetbal 2020: de UEFA beslist of Brussel in de running blijft als gaststad. Andere steden als Stockholm, Rome, Amsterdam en zelfs Cardiff hebben de laatste weken hun beste troeven op tafel gelegd bij de UEFA om onze plaats in te nemen.

Het succes van de Rode Duivels en de vele Belgische topspelers moet een hefboom kunnen zijn om de Belgische internationale uitstraling te verbeteren. Een sterk Belgisch voetbalmerk als speerpunt van onze buitenlandse handelsmissies; het kan zoveel meer deuren openen.

©BELGA

Ghelamco werd na een aanbestedingsprocedure gekozen om het Eurostadion te bouwen op parking C en kreeg recent een goed rapport in de audit van de UEFA naar de technische, operationele en financiële haalbaarheid binnen de doorlooptijd van 18 maanden na de toekenning van de vergunning. Maar zal dit goed auditrapport voor de UEFA voldoende zijn voor uitstel?

Klok tikt voor alle stakeholders

Elke bezoeker van het Koning Boudewijnstadion zal het beamen: dit bouwwerk heeft zijn beste tijd gehad. De infrastructuur is sterk verouderd, onveilig en zelfs niet renoveerbaar. Het is er weinig gezellig, er is nauwelijks ruimte voor catering en last but not least: het is moeilijk bereikbaar. Met de auto sta je van op de parking gegarandeerd in de file omdat elke auto samenkomt in dezelfde in- en uitritten. Hoeft het nog verder betoog dat dit stadion ongeschikt is als uithangbord van een top-vijf ploeg op de wereldranking, in de hoofdstad van Europa?

Grensoverschrijdende akkoorden zijn nu eenmaal nodig omdat mobiliteit per definitie grensoverschrijdend is. Daarom deze oproep: installeer een arbitrage, een intergewestelijke bemiddelaar, die de verschillende gewesten bijeen brengt

Al in 2013 publiceerde de KBVB een haalbaarheidsstudie voor een multifunctioneel ‘evenementenstadion’ onder de titel: ‘The time is now; we kunnen niet achterblijven’. Hieruit bleek dat Parking C de ideale locatie was voor het nieuwe stadion, en dat het er in mei 2018 zou moeten staan. De realiteit vandaag is dat zelfs – na 3,5 jaar! - de ongebruikte buurtweg dwars over Parking C nog niet is afgeschaft, wat de procedure en dus elke vergunning blokkeert. Terzijde; toen Ghelamco deze buurtweg opmerkte tijdens de aanbestedingsprocedure in 2014 werd dit weggezet als onbenullig…

Een bijkomende studie van Amsterdam Arena International in 2014 op vraag van de KBVB én RSC Anderlecht bevestigt dat een nieuw stadion absoluut noodzakelijk is omwille van de aantrekkelijkheid voor nieuwe sponsors, nieuwe businessinitiatieven, VIP-faciliteiten en de verbetering van het comfort en de supportersbeleving. Ook voor hen tikt de klok, zeker als er ambities zijn om aansluiting te vinden bij de Europese (sub)top en zij op lange termijn rendabel willen blijven.

De aanbestedingsprocedure en RSCA

Parking C is grond van Brussel, gelegen in Grimbergen. De grond werd na een openbare aanbesteding via erfpacht toegewezen aan Ghelamco. De aanbesteding omvatte ook een omstandig financiële en technische bundel van RSC Anderlecht waaraan moest voldaan worden.

Indien RSC Anderlecht werkelijk zo gekant zou zijn tegen het Eurostadium, waarom heeft het dit beginselakkoord dan toch goedgekeurd en getekend?

In maart 2015 besliste de Brusselse gemeenteraad om Ghelamco te weerhouden als voorkeursbieder onder de opschortende voorwaarde dat er een beginselakkoord was met RSC Anderlecht; dit akkoord kwam er in oktober 2015. Ghelamco zou zonder dit akkoord nooit een erfpacht bekomen hebben op Parking C.

Indien RSC Anderlecht werkelijk zo gekant zou zijn tegen het Eurostadium, waarom heeft het dit beginselakkoord dan toch goedgekeurd en getekend, en dit na deliberatie in twee vergaderingen van de Raad van Bestuur met het huidige management, dat zich vandaag tegen het stadion heeft gekeerd? Waarom zat het huurbedrag (op RSC Anderlecht-papier), waarvan sprake in de media, al in het aanbestedingsdossier van 2014, en waarop alle kandidaat-bieders zich baseerden om hun business plan op te stellen voor het Eurostadium; business plan dat deel uitmaakte van het aanbestedingsdossier?

Multifunctioneel karakter

Volgens het Vlaams Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat van toepassing is op Parking C - reeds goedgekeurd in 2011 (!) - moet voorzien worden in een ‘multifunctionele’ ontwikkeling en niet louter een veld en een tribune. Ook de hierboven genoemde studie van de KBVB gaf aan dat er ook andere activiteiten van het evenementenstadion (concerten, dagelijks gebruik,….) nodig zijn om de infrastructuur te rentabiliseren, temeer omdat het park en de mobiliteitsinfrastructuur een bijkomende investering vergen van 50 tot 60 miljoen.

Het dossier dat door Ghelamco werd ingediend, ligt in lijn met dit multifunctioneel gebruik en zorgt er net voor dat de gebouwen permanent en optimaal gebruikt worden (cfr. Ghelamco Arena). Het is een voorbeeld van wat de Vlaamse Regering omschrijft als ruimtelijk rendement. Trouwens, de adviezen in het kader van de Omgevingsvergunning prijzen de ruimtelijke invulling van de site.

Politiek engagement : intergewestelijke mobiliteitsaanpak

Parking C is eigendom van de stad Brussel maar ligt op Vlaams grondgebied, binnen de gemeente Grimbergen. Dit maakt het er niet eenvoudiger op en dit kan alleen door afspraken tussen de gewesten en tussen de stad Brussel en Grimbergen. De federale en gewestelijke regeringen gaven in 2014 hun finale goedkeuring voor de kandidatuur van Brussel als gaststad voor het EK 2020 en verklaarden dit project van ‘algemeen’ belang, waartoe ze de nodige garanties verleenden aan de UEFA.

Een dergelijk groot project realiseren kan niet als de gewesten elkaar niets gunnen. Dat geldt niet enkel voor het Eurostadium

Zelfs Vlaanderen en Brussel beloofden plechtig dat ze de strijdbijl zouden begraven en zouden samenwerken om de mobiliteitsdossiers langs de Ring van Brussel op elkaar af te stemmen. Het stond zelfs bovenaan op de agenda van de eerste ontmoeting tussen de minister-presidenten Geert Bourgeois en Rudi Vervoort. Maar helaas: na vier jaar is men geen stap verder ondanks de potentiële win-win voor beide regio’s. Zo komen we tot de kern van de zaak: een dergelijk groot project realiseren kan niet als de gewesten elkaar niets gunnen. Dat geldt niet enkel voor het Eurostadium. Hoe zal men ooit de herinrichting van de R0 realiseren zonder een herenakkoord tussen Brussel en Vlaanderen?

Grensoverschrijdende akkoorden zijn nu eenmaal nodig omdat mobiliteit per definitie grensoverschrijdend is. Daarom deze oproep: installeer een arbitrage, een intergewestelijke bemiddelaar, die de verschillende gewesten bijeen brengt. Alleen zo kunnen alle stakeholders op één lijn gebracht worden. En daarbij is mobiliteit als de gordiaanse knoop in de Noordrand: los je die op, dan volgt de rest. Het dossier van het Eurostadium kan daarbij een breekijzer worden.

Brusselse Ring

De gebrekkige doorstroming op de Brusselse Ring is - o.a. door het uitblijven van een intergewestelijke mobiliteitsaanpak - uitgegroeid tot een echte frustratie van de inwoners. Velen gebruiken dan ook het dossier van het Eurostadium om hun gram te halen. Terwijl het net deel van de oplossing is.

Er kan niet verwacht worden dat een privaat initiatiefnemer een structureel probleem oplost waar verschillende regeringen en besturen al jaren over struikelen, wanneer deze besturen blijven weigeren om samen te werken,

Grote evenementen en de huidige Parking C leiden inderdaad tot grote terugslageffecten op de Ring, en vervolgens tot sluipverkeer en wildparkeren. Het dossier Eurostadium formuleert hier een antwoord op. De geplande ondergrondse stapelparking, waarbij het verkeer komende van Antwerpen en Gent wordt gescheiden - en elk kruiselingsverkeer wordt vermeden - verhoogt aanzienlijk de verwerkingscapaciteit, zodat de wagens vlugger de Ring kunnen verlaten. De goedgekeurde milieueffectenstudie bevestigt dat hierdoor de huidige terugslag grotendeels zal verdwijnen. Daarnaast zullen tal van extra maatregelen worden toegepast zoals een strikt kalendermanagement op de Heizelsite om de organisatie van grote evenementen zoals voetbalwedstrijden, concerten en beurzen te stroomlijnen en niet te laten samenvallen.

Een project als het Eurostadium kan een katalysator zijn van mobiliteitsverbeteringen. Weet je dat de versnelde oplevering van de Ghelamco Arena leidde tot een versnelling van de oplevering van de R4 aan de Ghelamco Arena, waardoor de missing link van de R4 eindelijk gerealiseerd werd?

Mobiliteitsconvenant

De verantwoordelijkheid van een private initiatiefnemer zoals Ghelamco beperkt zich tot een goede doorstroming te voorzien op haar site en in de onmiddellijke omgeving ervan. Er kan niet verwacht worden dat een privaat initiatiefnemer een structureel probleem oplost waar verschillende regeringen en besturen al jaren over struikelen, wanneer deze besturen blijven weigeren om samen te werken, en dit alle goede intenties ten spijt die ze maakten in 2014, bij de start van het dossier

Ghelamco heeft bovendien bijkomende alternatieven aangeboden aan de overheid om één en ander te optimaliseren maar daarvoor is een mobiliteitsconvenant nodig en dat sluit je nu eenmaal niet alleen.

Wil het economisch weefsel, de innovatie en de tewerkstelling in de Noordrand niet doodbloeden, dan sluiten wij ons aan bij de oproep van Voka dat een doortastend mobiliteitsbeleid met al zijn geplande ontwikkelingen in de Noordrand eigenlijk veruit de grootste prioriteit moet zijn van de beleidsmakers en niet morgen maar nu.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content