opinie

Time-out voor achterhaalde structuren in het onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Crevits is bereid te praten over een voorstel om leerkrachten die door bijvoorbeeld overmatig drankgebruik, verslaving of depressie niet in staat zijn om voor een klas te staan, in een time-out te plaatsen. Ongetwijfeld goed bedoeld, maar het geefft blijk van dezelfde betutteling als dat van de vaste benoemingen.

Het nieuwe werken, resultaten in plaats van arbeidstijd, vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfsturing,… Er beweegt heel wat in de arbeidsrelatie.

Bedienden moeten meer dan ooit laten zien wat ze waard zijn. Zeker nu de Eenheidswet de opzeggingstermijnen fel verkortte en hierdoor het risico van een ontslag aanzienlijk vergrootte.

Deze nieuwe tendensen geven uiting aan een groeiende behoefte aan ondernemerschap op de werkvloer. Zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en initiatief zijn een noodzaak geworden in vele organisaties.

Dit willen we ook aan onze kinderen meegeven, maar daar zijn goede rolmodellen voor nodig.

En juist hier hinkt ‘het onderwijs’ als werkgever hopeloos achterop. Een vast benoemde leerkracht zit immers stevig in het zadel. Wat minder fut, een tanende motivatie of een glaasje tijdens de schooluren vormen geen probleem. Een vast benoemde leerkracht heeft een (bijna) gegarandeerde tewerkstelling.

Onze kinderen hebben goede rolmodellen nodig. En juist hier hinkt ‘het onderwijs’ als werkgever hopeloos achterop

Dit is misschien wat kort door de bocht, en het systeem van de evaluaties brengt al een beetje soelaas, maar toch is dit voor velen een archaïsch en voorbijgestreefd systeem.

Hoewel de OESO al jaren pleit voor de afschaffing van het systeem van de vaste benoemingen, beschouwt de regering dit nog steeds als één van de belangrijkste aantrekkingspunten van de job.

We worden inderdaad nog steeds geconfronteerd met een chronisch tekort aan leerkrachten en dus wil de regering niet afstappen van dit heilig huisje, ook al staat het ondertussen vast dat dit ongelijkheid onder het lerarenkorps veroorzaakt, motivatie fnuikt en scholen in een heel moeilijke positie plaatst als een leraar uit de bocht gaat.

Een leerkracht heeft een toezichtsfunctie en niemand wil een beschonken, verslaafde of depressieve leerkracht voor de klas. Hoewel dergelijke situaties uiteraard uitzonderingen zijn ten overstaan van een gedreven en hardwerkend lerarenkorps, is het wel een realiteit waarmee het onderwijs als ‘werkgever’ geconfronteerd wordt.

Gelukkig blijkt de regering hier nu toch oog voor te hebben. Vlaams minister Crevits is bereid te praten over een voorstel om leerkrachten, die door bijvoorbeeld overmatig drankgebruik, verslaving of depressie niet in staat zijn om voor een klas te staan, in een time-out te plaatsen.

Hoewel ongetwijfeld goed bedoeld, geeft het concept van een time-out blijk van dezelfde betutteling als dat van de vaste benoemingen.

Een time-out wordt gebruikt bij kinderen om hen ongewenst gedrag af te leren. Meestal wordt het kind in een hoek van de kamer geplaatst of even op de trap gezet.

Het onderwijs zou absoluut gebaat zijn bij het aantrekken van de best mogelijke mensen, en dit zijn niet diegenen die zich aangesproken voelen door een vaste benoeming, een vast loon en veel vakantie

Vanzelfsprekend is de mogelijkheid van een time-out beter dan de situatie waarbij een dronken leraar de volgende dag opnieuw voor de klas kan verschijnen omdat de school eerst een aantal functioneringsgesprekken moet voeren en een uitgeschreven traject moet volgen. Toch is het tekenend dat men naar zulke middelen moet grijpen omwille van het keurslijf van de vaste benoemingen.

We zijn er dus nog niet.

Ontslag is onaangenaam en wenst men niemand toe maar kan, op voorwaarde dat dit enkel doordacht en met mate wordt ingezet, mensen wel motiveren om het beste van zichzelf te geven. Gun hen de vrijheid en de ruimte om uit te blinken en bij te dragen, maar ook de gezonde stimulans van het risico om hun job te verliezen.

Het onderwijs zou trouwens absoluut gebaat zijn bij het aantrekken van de best mogelijke mensen, en dit zijn niet diegenen die zich aangesproken voelen door een vaste benoeming, een vast loon en veel vakantie, maar door de uitdaging, de zelfontplooiing en de voldoening die deze job kunnen schenken.

Lees verder

Gesponsorde inhoud