opinie

Wie de landbouw uitvlagt, vlagt ook de voedingsindustrie uit

Voorzitster Boerenbond

Minder landbouw kan de natuur en de economie doen groeien, vindt Andreas Tirez in zijn Stelling (De Tijd, 25 februari). Dat is wel heel kort door de bocht.

Door Sonja De Becker, voorzitster van de Boerenbond

Het aandeel van de landbouw in het bruto binnenlands product (bbp) is inderdaad teruggevallen naar 0,7 procent. Daarbij maakt Tirez evenwel abstractie van de centrale rol van de landbouwsector in de agrobusiness, het geheel van toeleveringssectoren aan de landbouw, de handelsbedrijven en de voedingsindustrie.

Advertentie

Landbouwgrond dient niet voor natuurcompensatie.

De agrobusiness tekent in ons land voor een hefboomeffect van 10 in termen van omzet en toegevoegde waarde. De voedingssector staat voor de meeste tewerkstelling, omzet en toegevoegde waarde van alle Belgische industriële sectoren. De sector is een belangrijke exporteur met een positieve handelsbalans, netto welvaartscreatie dus. Onze exportpositie heeft niet alleen te maken met onze performante productie en concurrentiekracht. Een klein land is immers gauw exporteur. Het overgrote deel van de export gaat naar onze buurlanden. Rek onze grenzen op tot de grootte van Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk en dan wordt onze exportstatus ineens heel wat bescheidener.

Grondstof

De agrovoedingsketen steunt in belangrijke mate op lokale toelevering. Waarom het verder gaan halen als je je grondstof kan betrekken uit een regio die behoort tot de meest vruchtbare van Europa, met een gunstig zeeklimaat met voldoende regenval en een lang groeiseizoen, en met goed geschoolde en technisch zeer performante producenten die een brede waaier aan producten van hoge kwaliteit leveren?

Wie de landbouw uitvlagt, vlagt ook de voedingsindustrie uit. Wie de landbouw beperkt tot weiden en graslanden, doet afbreuk aan de diversiteit en de weerbaarheid van de sector. Want het is als reactie op de stijgende grondprijzen dat onze land- en tuinbouw zich heeft gediversifieerd in een zoektocht naar meerwaardecreatie. Dat leidde tot een zeer diverse groenten-, fruit- en sierteeltsector, een diepvriessector van wereldniveau en een zeer ruime voedingsindustrie. Want zowel de landbouw als de voedingsindustrie ontwikkelt zich bijna uitsluitend binnen een familiale kmo-structuur. Afbreuk doen aan deze diversiteit maakt de sector alleen maar kwetsbaarder.

Iedereen begrijpt waar in het dichtbevolkte Vlaanderen natuur en bos zijn verdwenen: onder een laag beton.

Toegegeven, het is uit noodzaak dat de sector zich zo breed heeft gediversifieerd, met name naar sectoren die een hogere toegevoegde waarde per hectare opbrengen. De vele claims op de beperkt beschikbare grond zijn de drijvende kracht. Het grondbeslag van de landbouw sluit met 45 procent aan bij het Europese gemiddelde. Natuur en bos kunnen de Europese vergelijking niet doorstaan en doen het ruim twee keer slechter dan de Europese referentie. Voor betonnering doet Vlaanderen (34%) het drie keer slechter dan het EU-gemiddelde (11%). Iedereen begrijpt waar in het dichtbevolkte Vlaanderen natuur en bos zijn verdwenen: onder een laag beton.

Geld

We nemen onze verantwoordelijkheid op, met de steun van het Europese landbouwbeleid. Want vergroening kost geld. Dat weten ook onze medeverdedigers van de open ruimte in de natuurorganisaties. En ook het bedrijfsleven weet het, als het flinke compensaties betaalt voor alweer een streepje beton. Daarom vind je het ook niet terug in het bbp, in tegenstelling tot de landbouwsector.

We denken graag mee over een versterking van de natuurwaarde en een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. Maar de door centen verstrengelde natuur- en bedrijfslobby wil onze uitgestoken hand niet

Als iedereen zijn deel van de rekening betaalt, kunnen we de natuur beschermen, maar ze gemakshalve doorschuiven naar de landbouwsector is de creatieve denktank waar Tirez toe behoort onwaardig. Van een liberale denktank verwacht ik dat men elke vorm van ‘beggar thy neighbour’ wil vermijden.

Advertentie

Vergis u niet, we denken graag mee over een versterking van de natuurwaarde en een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. Maar de door centen verstrengelde natuur- en bedrijfslobby wil onze uitgestoken hand niet. Liever dan innovatieve ideeën uit te werken, kiest Andreas Tirez ervoor de bedrijfsportefeuille te openen en natuur te creëren op landbouwgrond. Probleem opgelost.

Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.