Afscheid van een grote mijnheer

---- De Vlaams-nationale politicus Hugo Schiltz, die zaterdagavond op 78-jarige leeftijd in Antwerpen overleed, was van een formaat dat dungezaaid is, meent Boudewijn Bouckaert, die ook vooruitblikt op de volgende staatshervorming.