opinie

Alleen een beloning na 25 jaar dienst? Volledig achterhaald!

Waarderingsexpert en zaakvoerder van Arteel Groep

De nood aan waardering van medewerkers was nooit zo hoog als vandaag. Toch erkent de overheid dat te weinig. Er bestaan wel maatregelen om medewerkers te belonen, maar die zijn hopeloos achterhaald én het zijn er niet genoeg. Ook met de coronapremie van maximum 500 euro die op 1 augustus inging, slaat de regering de bal mis.

Nu werknemers met mondjesmaat naar kantoor terugkeren, blijkt dat het pover gesteld is met hun verbondenheid met de waarden en de visie van hun organisatie. Uit een recent onderzoek van de Antwerp Management School en de werkgeversorganisatie VBO geeft een op de vier werknemers zelfs aan op zoek te zijn naar een andere job. Willen organisaties een aantrekkelijke werkgever blijven in de war for talent, dan hebben ze er meer dan ooit baat bij in te zetten op een positieve bedrijfscultuur.

Nog veel misverstanden

Organisaties hebben meer oplossingen nodig om hun werknemers individueel te belonen. Geen enkele werknemer is hetzelfde en dat geldt ook voor het type beloning.

De essentie

  • De auteur: Nathalie Arteel, waarderingsexpert en zaakvoerder van Arteel Groep, samen met 24 anderen (zie onderaan).
  • De kwestie: het belonen van werknemers is hopeloos verouderd, zoals ook weer blijkt uit de coronapremie.
  • Het voorstel: een soepele en persoonlijke verloning is nodig om werknemers betrokken te houden.

Betrokkenheid krijg je niet door meer loon of extra vakantiedagen te geven. Het effect daarvan is niet blijvend en velen gaan het al snel vanzelfsprekend vinden. Bovendien komen werknemers vast te zitten in een gouden kooi: ze willen de vele voordelen niet meer kwijt, waardoor ze wel blijven, maar daarom niet méér betrokken zijn of méér geëngageerd zijn.

Geen enkele werknemer is hetzelfde en dat geldt ook voor het type beloning.

Hetzelfde geldt voor de coronapremie die op 1 augustus ingaat. Bedrijven die tijdens de coronacrisis goede resultaten konden voorleggen, kunnen een premie van maximaal 500 euro toekennen in de vorm van consumptiecheques. Die kan alleen collectief en dus niet individueel gegeven worden. En daar knelt het schoentje.

Ik pleit voor een eenvoudige oplossing die bedrijven kunnen inzetten om elke werknemer die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd, ‘on the spot’ en individueel te kunnen waarderen.

Voor leidinggevenden moet het mogelijk zijn hun mensen aan te moedigen en te belonen op het moment dat ze iets goed hebben gedaan.

Almaar meer bedrijven bouwen momenten van erkenning en waardering in voor hun werknemers, niettegenstaande ze daar belasting moeten op betalen. Toch kijken velen nog de kat uit de boom. Dat doen ze uit angst voor de complexe administratie en voor het effect van ‘een vergiftigd geschenk’.

Als we in ons land de ondernemerscultuur en de juiste mindset bij medewerkers willen stimuleren, moeten we het voor leidinggevenden mogelijk maken hun mensen aan te moedigen en te belonen op het moment dat ze iets goed hebben gedaan. Dus niet maar één keer per jaar of alleen collectief.

Het Belgische systeem is hopeloos verouderd. Enerzijds laat de wet niet toe om op een snelle en fiscaalvriendelijke manier mensen te waarderen, anderzijds zitten onze bedrijven nog vast aan wetten van de vorige eeuw. Denk aan het belonen van werkverjaardagen van 25 en 35 jaar, terwijl uit Acerta-onderzoek blijkt dat de gemiddelde anciënniteit in ons land op elf jaar ligt.

Wat is dan wel de oplossing?

Concreet denk ik aan drie pistes. Allereerst moet het fiscaal en RSZ-vrije bedrag om werknemers te belonen verhoogd worden van 40 naar 250 euro per persoon per jaar, net zoals in de ons omringende landen. Dat bedrag moet niet in cash worden gegeven, maar in de vorm van een incentive. Ik denk aan bloemen, een concertticket, een restaurantbezoek, een bijdrage aan een goed doel, een opleiding, een beleving of een ander geschenk.

Daarnaast moeten leidinggevenden de mogelijkheid krijgen mensen op individueel niveau te belonen. Nu mogen geschenken alleen belastingvrij gegeven worden naar aanleiding van een feest of jaarlijkse gebeurtenis zoals Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas of een verjaardag.

Ten slotte moeten we mijlpalen in de carrière, zoals 25 en 35 jaar dienst, anders definiëren. Mensen moeten niet beloond worden voor hun aantal jaren dienst, maar in de eerste plaats voor hun ‘inzet’ en ‘bijdrage’.

Er is, zeker in deze postthuiswerktijden, dringend nood aan een fiscaal vrijgesteld bedrag om werknemers snel én eenvoudig te belonen voor ‘goed werk’ in de loop van het jaar. ‘Waardering’ is een van de basisbehoeften van elke mens, en het is nu echt tijd om deze dialoog aan te gaan en actie te ondernemen. Alleen zo blijft het voor organisaties mogelijk op de krappe arbeidsmarkt goede mensen aan te trekken of medewerkers te motiveren om voor ‘the extra smile’ te gaan.

Deze opinie is eveneens ondertekend door: Jo Van Moer (CEO Van Moer Logisitics), Marc Noppen (CEO UZ Brussel), Nico Reeskens (CEO Adecco), Inge Geerdens (CEO CVWarehouse.com), Thomas Van Eeckhout (CEO EASI), Kevin Van Sande (zaakvoerder Yapado), Koen Van Hout (general manager Daimler Benz), Nadia Jansen (CEO Jansen Building), Christine Winters (regiodirecteur BNP Parisbas Fortis), Nico Marien (CEO Prosource), Jean Charles Wibo (CEO JC Wibo), David Geerts (CEO Hypotheek.winkel), Tim Van Sant (bestuurder PWC), Kris Cloots (CEO ISS Facility services), Danielle Van Wesenbeeck (voorzitter Voka Vlaams-Brabant), Herman Daems (voorzitter raad van bestuur BNP Parisbas Fortis), Karine Valy (zaakvoerder La Bottega), Marc Buelens (emeritus hoogleraar Vlerick Business School), Patricia De Leebeeck (hr-directeur Fnac-Vanden Borre), Lesley Arens (zaakvoerder ZigZagHR), Catherine Lenaerts (directeur Febelauto), Anne Goovaerts (hr-directeur CBRE), Jeroen De Backer (hr-directeur Renewi), Stephane Gilles (hr-directeur G4S), Kathy De Bruyne (hr-directeur Poetsbureau).

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud