opinie

Alleen internationalisering geeft ons broodnodige veerkracht

Rector van de KU Leuven

Enkel door internationale samenwerking over grenzen, culturen, talen en disciplines heen kunnen samenlevingen herstellen van de coronacrisis.

Door Luc Sels (rector, KU Leuven), Georges Haddad (president, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Joaquín Goyache Goňi (rector, Universidad Complutense de Madrid), Peter Mathieson (principal and vice-chancellor, The University of Edinburgh), Jari Niemelä (rector, Helsingin yliopisto), Wojciech Nowak (rector Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Francesco Ubertini (rector, Alma mater studiorum Università di Bologna), en Günter M. Ziegler (president, Freie Universität Berlin).

De universiteiten hebben tijdens de coronacrisis hun waarde bewezen. Overal ter wereld stellen mensen steeds meer vertrouwen in expertise op basis van onderzoek. Niettemin schiet onze kennis over het virus vandaag nog tekort. We proberen met man en macht beter te begrijpen hoe SARS-CoV-2 en andere virussen zich gedragen, hoe pandemieën evolueren in een ultrageconnecteerde wereld, en hoe de medische behandeling van infecties kan worden verbeterd.

Advertentie

Ook moeten we nog onderzoeken hoe samenlevingen en mensen zich hebben aangepast aan de uitzonderlijke omstandigheden van vandaag. Hoe ze misschien gaandeweg zijn veranderd en hoe ze toekomstige crisissen veerkrachtiger kunnen aanpakken. Dat kunnen ook crisissen van een andere aard zijn, om klimaatverandering niet expliciet te vernoemen. Wetenschappelijk advies is van cruciaal belang voor beleidsvorming, en niet alleen als gezondheidssystemen onder druk staan.

Geen enkele instelling en geen enkel land is in staat de uitdagingen die zich aandienen alleen het hoofd te bieden.

  De universiteiten hebben hard gewerkt en hun waarde bewezen. Maar hebben we genoeg gedaan? De waarheid is dat we, door de kracht waarmee de pandemie heeft toegeslagen en de snelheid waarmee we belangrijke beslissingen hebben moeten nemen, vooral naar onszelf hebben moeten kijken. Maar geen enkele instelling en geen enkel land is in staat de uitdagingen die zich aandienen alleen het hoofd te bieden.

De complexiteit van de uitdagingen vereist een internationale, gezamenlijke wetenschappelijke aanpak waarbij grote consortia de sterktes, expertise en inzichten van wetenschappers uit verschillende domeinen en landen ten volle inzetten. Iedereen moet aanzienlijke inspanningen leveren om internationale netwerken, organisaties en hun activiteiten klaar te stomen voor de toekomst. De verstrekkende gevolgen van de wereldwijde economische crisis vragen om nieuwe vaardigheden, een omscholing van de beroepsbevolking en nieuwe manieren van leren.

Doelgerichter

Het initiatief 'Europese Universiteiten', waar onze universiteiten sinds vorig jaar aan deelnemen, biedt een veelbelovend kader om deels doelgerichter te werken aan en te investeren in internationale opleiding en onderzoek. In 2018 hebben we samen Una Europa gelanceerd, een alliantie van onze acht universiteiten. Zoals de naam aangeeft, bestrijkt onze alliantie heel Europa, hanteert ze verschillende talen en werkt ze over culturen en systemen heen samen.

Gezondheidsuitdagingen die voortkomen uit de complexe interactie tussen mensen, dieren, planten en ecosystemen vragen om een herziening van bestaande concepten en methodes.

Hoewel we de voorbije maanden vooral naar onszelf hebben gekeken, heeft Una Europa ons geholpen om bij het oplossen van dezelfde of gelijkaardige problemen verbonden te blijven. Onze grensoverschrijdende identiteit en ons gemeenschappelijk engagement om aan een Europese virtuele campus te werken, hebben ons toegelaten initiatieven in onderwijs en onderzoek die we na corona nodig hebben van de grond te krijgen en te laten proefdraaien.

Ons gezamenlijk onderzoek richt zich op cruciale domeinen om onze samenlevingen veerkrachtiger en duurzamer te maken. Met ons nieuwste focusgebied 'One Health' willen we meer in netwerk over gezondheid nadenken, om tot een betere detectie, preventie en behandeling van ziektes te komen. Uit de Covid-19-pandemie is gebleken dat gezondheidsuitdagingen die voortkomen uit de complexe interactie tussen mensen, dieren, planten en ecosystemen een herziening van bestaande concepten en methodes vragen. Nauwere samenwerking over sectoren en disciplines heen - biowetenschappen, volksgezondheid en sociale wetenschappen - staat bij One Health centraal.

Academiejaar

Op onderwijsvlak moeten alle universiteiten belangrijke beslissingen nemen voor het volgend academiejaar. Hybride onderwijsmodellen en nieuwe leermethoden vinden hun ingang. Virtuele en fysieke werelden gaan als het ware in elkaar op. We blijven sterk inzetten op kwalitatief onderwijs - op de campus als we kunnen, online omdat we het kunnen. De afgelopen weken hebben we vastgesteld dat we heel snel volledig digitaal kunnen gaan. Maar ook hoe onvervangbaar rechtstreeks contact is, tussen studenten, tussen studenten en docenten en onder personeel. Veiligheid staat altijd voorop, maar daarbij willen we nooit onze gemeenschappen internationale studenten en medewerkers uit het oog verliezen.

De afgelopen weken hebben we vastgesteld dat we heel snel volledig digitaal kunnen gaan, maar ook hoe onvervangbaar rechtstreeks contact is.

De huidige crisis vraagt dat we creatief en innovatief zijn, zoals we dat al eeuwenlang zijn, bijvoorbeeld door van 'mobiliteit' naar 'connectiviteit' te gaan. Onze studenten kunnen niet meer reizen, maar dat heeft ze niet belet met lokale partners uit onze acht landen samen te werken voor UNA.TEN, Transform Emergency Now. Tijdens die tiendaagse, pan-Europese hackathon hebben onze studenten met steden, musea en transportdienstverleners oplossingen uitgewerkt voor aan Covid-19 gerelateerde uitdagingen. Meer dan ooit willen we gaan voor meer internationale, collaboratieve ervaringen op het vlak van lesgeven, opleiden en leren. Ervaringen die open en inclusief zijn voor studenten, professionals en burgers.

Universiteiten hebben tijdens deze crisis veel gedaan. Maar internationaal gaan we nog meer doen. Omdat we enkel door samen te werken over grenzen, culturen, talen en disciplines heen kunnen herstellen van deze crisis en veerkracht kunnen opbouwen voor wat misschien nog op ons afkomt.

Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.