Advertentie
Advertentie

Als de fiscus sponsort, Belg let op uw centen

-- (tijd) - Tienduizenden kinderen trekken de komende weken op kamp met een jeugdbeweging of naar het speelplein, nemen deel aan grabbelpasactiviteiten of volgen een taal- of sportkamp. Sinds vorig jaar zijn de kosten daarvan (begrensd) aftrekbaar van het belastbaar inkomen van hun ouders en worden, met andere woorden, afgewenteld op de collectiviteit van de belastingbetalers. Geen wonder dat de Belgische overheid beslag legt op meer dan de helft van het nationaal inkomen. Mark Deweerdt