opinie

Alweer blijkt hoezeer bedrijfswagens geladen symbooldiscussie zijn geworden

Dat de openbare omroep VRT al zijn medewerkers een ‘salariswagen’ geeft, zoals sommige media schrijven, klopt niet. Alweer blijkt hoezeer de bedrijfswagen het voorwerp van een symbooldiscussie is geworden.

Door Hans Cockx, algemeen directeur HR bij VRT

Staat de V van VRT voor Voorbeeld? Als het op mobiliteit aankomt nog niet. Daar gaan we niet flauw over doen. De voorbije dagen kregen we evenwel onterechte kritiek: we zouden zo gul zijn om al onze medewerkers een ‘salariswagen’ te geven. Dat klopt niet. We bieden onze medewerkers de mogelijkheid om zich met een groenere wagen te verplaatsen, in ruil voor loon. En dat is slechts een onderdeel van een ambitieus mobiliteitsplan om - met thuiswerk, openbaar vervoer en de fiets – onze verplaatsingsgewoonten echt drastisch om te gooien.

©rv

De VRT heeft de vaste wil om de weg van duurzaamheid te bewandelen. Dit doen we onder meer door ons gebouw, algemeen bekend als de chauffage van Brussel omwille van zijn uiterlijk en zijn allesbehalve duurzame isolatiewaarde, te verlaten en over 4 jaar in te trekken in een duurzaam nieuw gebouw. En deze mijlpaal willen we ook aangrijpen door samen met onze medewerkers de oude manier van denken over mobiliteit tegen dan achter ons te laten. Dat vraagt concrete maatregelen maar nog belangrijker, een mentaliteitswijziging.

Voor niet te vermijden auto-verplaatsingen, noch in het woon-werkverkeer noch in onze dienstverplaatsingen, kiezen we voor vergroenen

Onze medewerkers komen uit heel Vlaanderen en dit is - gegeven onze opdracht - ook gewenst en noodzakelijk. Door de aard van onze activiteiten werken ze vaak op verplaatsing en op uren waar de beschikbaarheid van openbaar vervoer beperkt of onbestaande is. Binnen deze context hebben we ons mobiliteitsplan uitgewerkt.

Drie pijlers

Met drie pijlers willen we onze cultuur rond duurzame mobiliteit op de VRT veranderen: door verplaatsingen te vermijden, te verduurzamen en te vergroenen.

We experimenteren met een flexibel mobiliteitsbudget

Hoe kunnen we vermijden? Door onder meer het woon-werkverkeer te verminderen. Thuiswerk is reeds ingeburgerd maar dankzij nieuwe technologische mogelijkheden leren we virtueel samenwerken om verdere stappen te zetten.

Hoe verduurzamen? De VRT kiest voor combinaties waarbij verplaatsingen met het openbaar vervoer en fiets extra gestimuleerd worden. We experimenteren hierbij met een flexibel mobiliteitsbudget waarbij medewerkers op maat voor het juiste en vooral voor diverse vervoersmiddelen kiezen: vandaag met de trein, morgen met de fiets, of met de wagen naar het station, sporen naar Brussel, en dan met de fiets of te voet naar de VRT, en dat regel je onderweg met een handige app.

Fiets

Onlangs lanceerden we bovendien de mogelijkheid waardoor medewerkers een fiets kunnen leasen. Resultaat: meer dan 140 medewerkers tekenden op enkele weken tijd in. Verder sensibiliseren we permanent onze medewerkers om ze te stimuleren de auto aan de kant te laten staan en te kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer, investeren we in fietsinfrastructuur, gratis fiets-reparatiediensten, laadpalen (gratis voor medewerkers), persoonlijk reisadvies. Dankzij een voltijdse mobiliteitscoördinator en de actieve medewerking van vele medewerkers vergroenen we structureler dan in het verleden het geval was.

Het belangrijkste argument - medewerkers met een bedrijfswagen rijden meer - geldt hier alvast niet, omdat ze geen tankkaart krijgen: we stimuleren alleen duurzame verplaatsingen

Maar dan blijven er nog altijd heel wat auto-verplaatsingen over die niet te vermijden zijn, noch in het woon-werkverkeer noch in onze dienstverplaatsingen. Hier kiezen we voor vergroenen, en dat doen we door diesel te bannen en de keuze voor hybride, elektrische en CNG te stimuleren.

Dan komen we bij wat onterecht wordt weg gezet als ‘bedrijfswagens voor iedereen’. We zijn ons maar al te bewust van de symbolische geladenheid van dit thema, maar trachten realistische, werkbare oplossingen te vinden voor onze duurzame ambities. Het belangrijkste argument  - medewerkers met een bedrijfswagen rijden meer - geldt hier alvast niet, omdat ze geen tankkaart krijgen: we stimuleren alleen duurzame verplaatsingen.

We hebben een ambitieus plan: we sensibiliseren, experimenteren en sturen bij. Het bleek deze week eens te meer: de bedrijfswagen is een symbooldiscussie geworden. Daaraan meedoen helpt ons niet vooruit. Voorbij het schreeuwen van slogans kiezen we voor concrete oplossingen die werken. Zo staat de V van VRT voor Voorbeeld.

Lees verder

Tijd Connect