opinie

Arbeidsbemiddeling en opleiding meer dan ooit hand in hand

Door Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB

Volgens Unizo-topman Danny Van Assche ‘concentreren we de beroepsopleidingen beter bij het opleidingscentrum Syntra Vlaanderen, zodat VDAB enkel hoeft bezig te zijn met arbeidsbemiddeling’ (De Tijd, 13 september). Het is fijn dat Van Assche mee wil nadenken over de toekomst van VDAB, maar zijn visie op opleiding en bemiddeling is helaas niet toekomstbestendig.

In plaats van een discussie te voeren over welke organisatie wat moet doen, vragen we ons beter af wat mensen nodig hebben om met goesting aan het werk te blijven

De Vlaamse werkgeversorganisatie Unizo heeft een prachtige slogan: ‘Samen naar de toekomst’. Dat zal nodig zijn. Want de toekomst die voor ons ligt is onzeker. We leven in een onstabiele en complexe wereld, met verandering als een constante factor. Het ecosysteem rond de arbeidsmarkt wordt beïnvloed door technologische ontwikkelingen, digitalisering, robotisering, demografische verschuivingen, toenemende migratie en ecologische uitdagingen.

Die veranderingen zorgen er onder meer voor dat jobs sterk zullen veranderen en werknemers sneller van job, bedrijf en sector zullen wisselen. Als we willen dat in die snel veranderende omgeving mensen met veel goesting langer willen en kunnen werken, dan moeten we echt investeren in een duurzaam loopbaanbeleid. Dat houdt in dat werknemers die geconfronteerd worden met veranderingen, beroep kunnen doen op loopbaanbegeleiding en werkbemiddeling, een loopbaan lang.

Geïntegreerde dienstverlening

Heel vaak zal die begeleiding en bemiddeling gepaard gaan met opleiding en vorming. Niet voor niets bedeelt de Europese Commissie de publieke bemiddelingsdiensten een belangrijke rol toe in het kader van de uitrol van de New Skills Agenda. Er is juist nood aan een geïntegreerde dienstverlening van bemiddeling, begeleiding en opleiding.

Die nood stelt zich vandaag al. Willen we de werkzoekenden uit de kansengroepen (ongeveer 80% van de werkzoekenden) en de verborgen werkzoekenden naar de arbeidsmarkt leiden, dan zal opleiding bijna steeds deel uitmaken van hun bemiddelingstraject. Werkplekleren wordt vandaag trouwens ingezet als een bemiddelingsinstrument, juist veelal voor de Unizo-leden.

Betekent dit dat VDAB en Syntra naast elkaar moeten werken? Natuurlijk niet

Kortom, meer dan ooit moeten bemiddeling en opleiding hand in hand gaan. Betekent dit dat VDAB en Syntra naast elkaar moeten werken? Natuurlijk niet. Kijk naar de T2-campus in Genk die we samen 'uitbaten'. VDAB-klanten kunnen profiteren van het opleidingsaanbod van Syntra en Syntra-cursisten kunnen genieten van de bemiddeling en begeleiding van VDAB.

In plaats van een discussie te voeren over welke organisatie wat moet doen, vragen we ons beter af wat mensen nodig hebben om met goesting aan het werk te blijven. Samen moeten we een antwoord zoeken op die vraag. Want die zoektocht leidt ons naar een visie op loopbaanbegeleiding en opleiding die toekomstbestendig is.

 

 

Lees verder

Tijd Connect