opinie

Arco-spaarders zijn meer dan interessant kiesvee

Ze zijn met 800.000 en interessant kiesvee, maar ze worden uit het bed gegooid als de prijzen worden uitgedeeld. Arco-spaarders zijn het beu dat de regering hen negeert in de onderhandelingen over een billijke vergoeding in het Arco-dossier. Dat de regering wel Deminor maar niet hen mee in bed neemt. Daarom vullen ze massaal een gratis verzoekschrift in om alsnog eisende partij te worden.

Door Jurgen Van De Maele, Michel Van Caster, Eddie Schild, Koen Mous, Mark Vliegen en Paul Maes, leden van de belangengroepen Arcoparia’s en Geld terug van Arco

Toen 10 (!) jaar geleden Dexia in de problemen kwam, werkte de regering het idee van de staatswaarborg uit. De Arco-spaarders werden gerustgesteld: de investeringen die ze deden in Arco worden voor 100% terugbetaald. Vele jaren later leven deze spaarders nog steeds in de waan dat het met hun investering in orde komt. Bij elke dag dat het langer duurt, wordt het vertrouwen opnieuw beschaamd. Want Europa verwees de Belgische staatswaarborg naar de prullenmand wegens onwettelijk en ongrondwettelijk. Ondertussen blijft de regering maar aanmodderen over een oplossing. Wat een billijke vergoeding voor een ter investering ter goeder trouw zou worden, blijkt een aalmoes van in het beste geval 40%.

Je zou verwachten dat de regering zou onderhandelen met een zo groot mogelijke vertegenwoordiging van de 800.000 gedupeerden

Maar het wordt nog erger. De Arco-spaarders zagen hun investering in Dexia wegsmelten. Om hun rechten te doen gelden en aanzien te worden als een volwaardige bedpartner moesten ze opnieuw investeren in een commerciële claimorganisatie. Want de regering vatte onlangs de onderhandelingen over een vergoeding voor Arco aan met Deminor. Een commerciële belangenorganisatie die door de Amsterdamse rechtbank gevraagd wordt om haar vergoedingen beter te verantwoorden.

De gewone Arco-spaarders, die nochtans ook verenigd zijn in belangeloze organisaties als Geld terug van Arco en Arcoparia’s, werden niet mee in bed genomen. Ze werden gewoon genegeerd en gepasseerd. Je zou verwachten dat de regering zou onderhandelen met een zo groot mogelijke vertegenwoordiging van de 800.000 gedupeerde Arco-spaarders. Deminor vertegenwoordigt slechts 2.000 misnoegde coöperanten, Geld terug van Arco en Arcoparia’s zitten daar met hun 3.300 leden ruim boven. En de verenigingen groeien met de dag. Waarom hebben zij geen recht op een plaatsje in het bed?

Stem

Om alsnog een stem te hebben in de onderhandelingen over een vergoeding en erkend te worden als een volwaardige onderhandelingspartner daagden Arcoparia’s en Geld terug van Arco premier Michel als hoofd van de regering uit voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Zij eisen 100% van hun investering terug, net zoals dat ook al jaren beloofd werd.

Beide verenigingen willen deze nieuwe procedure omzetten in een Class Action tegen de Belgische regering en tegen Belfius. Ze roepen de meer dan 3.000 leden en bij uitbreiding alle 800.000 aandeelhouders via Facebook (FB) op om op te komen voor hun rechten. Arcoparia’s en Geld terug van Arco publiceerden op hun FB-pagina en website een formulier waarmee elke Arco-spaarder vrijwillig en gratis eisende partij kan worden in de rechtszaak. Zo ontstaat een massaclaim tegen de regering en worden beide verenigingen een bedpartner die gehoord wil worden.

Belfius

De Arco-spaarders hebben ook al nagedacht over een mogelijke oplossing waarvan alle partijen beter kunnen worden. Een concrete minnelijke oplossing ligt volgens hen in een schikking met Belfius. Net zoals Ageas in het Fortis-dossier een schikking trof van meer dan 1 miljard euro om het verleden op te kuisen, kan Belfius haar verleden nu opkuisen.

Belfius is de historisch aansprakelijke. Zij was de beroeps in het verhaal. Zij distribueerde de aandelen aan klanten en personeel en verdiende er miljoenen mee.

Belfius is de historisch aansprakelijke. Zij was de beroeps in het verhaal. Zij distribueerde de aandelen aan klanten en personeel en verdiende er miljoenen mee. Een dergelijke schikking kan zonder erkenning van aansprakelijkheid, net zoals bij Fortis.

Bijkomende voordelen zijn duidelijk: er is nul gevaar voor Europese inmenging, Belfius beschikt over alle bankrekeningen en controlegegevens van alle 800.000 Arco-spaarders en kan een schikking direct implementeren. Bovendien maakt Belfius dan een goede beurt bij zijn trouwe klanten en kan het ongehinderd naar de beurs gaan. Bij Ageas steeg de beurskoers na de aankondiging van een schikking.

Misschien kan de regering het geschonden vertrouwen nog een beetje redden door te luisteren naar de gewone Arco-spaarder en hem niet alleen te zien als interessant kiesvee.

Lees verder

Gesponsorde inhoud