Advertentie

Beloven, beloven

©Photo News

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

©Mediafin

Na een (te) lange aanloop zal de campagne voor 26 mei vanaf volgende week volledig losbarsten. Het lijstje verkiezingsbeloftes is al onwaarschijnlijk lang. Zowat alle partijen kwamen de voorbije weken met de belofte van hogere pensioenen. Daar valt iets voor te zeggen. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) valt de gemiddelde Belg bij zijn pensionering netto terug op 66 procent van zijn eerdere inkomen, in de buurt van het gemiddelde onder de industrielanden. Dat is niet dramatisch laag, maar ook niet meteen in overeenstemming met de zware belastingdruk tijdens de loopbaan. Voor hogere pensioenen bestaat dus ongetwijfeld een breed draagvlak.

Maar over de financiering ervan blijft het vrij stil. En al helemaal over de financiering van de extra uitgaven in het huidige pensioenstelsel die er door de vergrijzing hoe dan ook aankomen. Volgens de Studiecommissie voor de Vergrijzing zullen de jaarlijkse overheidsuitgaven voor pensioenen tegen 20.244,2 miljard (in euro’s van vandaag) hoger liggen dan vandaag. Voor de totale sociale overheidsuitgaven komt de stijging op 5,6 miljard. Met hogere pensioenen loopt die factuur uiteraard nog verder op.

Dat lijkt voorlopig de rode draad in de campagne: veel beloftes zonder al te veel concrete plannen voor de financiering. En daarbij lijken de meesten gemakkelijkheidshalve te vergeten dat de volgende regeerperiode sowieso al in het rood begint.

Het Planbureau raamt dat het structurele begrotingstekort bij ongewijzigd beleid tegen 2024 oploopt tot 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), wat overeenkomt met een kleine 12 miljard in euro’s van vandaag. Om dat gat te dichten, en dus de begroting in evenwicht te krijgen, ligt voor de volgende legislatuur de zwaarste structurele saneringsinspanning te wachten sinds de eerste regering-Dehaene (1992-1995). En dat is nog voor we aan de financiering van beloftes als hogere pensioenen, nieuwe belastingverlagingen, extra investeringen in infrastructuur, onderwijs of klimaat beginnen.

Na 26 mei zal snel duidelijk worden dat er voor de meeste beloftes geen budgettaire ruimte is, tenzij ze wordt gecreëerd via extra besparingen of belastingen. België heeft vandaag nog altijd een van de hoogste overheidsuitgaven onder de industrielanden, en zit bij de top als het over de belastingdruk gaat. Die combinatie suggereert dat de besparingspiste aangewezen is, maar ook dat zal zeker niet evident zijn. Waarschijnlijker is dat al die beloftes na de verkiezingen snel overboord gaan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud