opinie

Bepaal welke sectoren echt strategisch zijn

België heeft beperkte middelen en kan niet elke sector een reddingsboei toegooien. Het zal moeten komen van efficiënt en wendbaar beleid, samen met sterke ondernemers die durven te investeren.

De huidige crisis is ongezien, onbekend en onverwacht. Dat verklaart allicht waarom het zo moeilijk is ver in de toekomst te kijken. Niemand weet hoe de volgende twaalf maanden eruitzien, vooral door de onzekerheid over de heropstart en het risico op een nieuwe lockdown. Die onzekerheid weegt op het vertrouwen van ondernemers. Veel investeringen staan on hold.

Veel bedrijven staat het water aan de lippen. Samen met de volatiele beurs maakt hen dat tot een prooi op de internationale overnamemarkt. Het gevaar is dat mooie bedrijven voor een prikje in buitenlandse handen vallen. Een groeiende groep landen - waaronder Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk - wil daarom strikter toekijken op de overname van hun bedrijven. Vooral  bedrijven in strategische sectoren zoals gezondheidszorg, energie, water, transport, veiligheid of defensie.

Tot op zekere hoogte is de angst voor de ‘buitenlandse rooftocht’ begrijpelijk. Toch kunnen buitenlandse investeerders ook welkom zijn. Ze kunnen een belangrijke hefboom zijn in de verdere internationalisering van een bedrijf of kunnen best practices aanreiken. Landen moeten er wel over waken dat ze niet al hun kroonjuwelen uitverkopen. Beslissingscentra moeten aanwezig blijven. Zeker als je op je zwakst staat, is een ‘uitverkoop’ vaak niet aangewezen.

Als klein land kunnen we een protectionistisch gevecht niet winnen. Daarvoor zijn onze zakken niet diep genoeg.

De roep om oplossingen en steun wordt in bepaalde sectoren steeds groter. Die lijst wordt de volgende maanden alleen maar langer. België heeft echter onvoldoende middelen om iedereen een reddingsboei toe te gooien. Daarom is het belangrijk te bepalen welke sectoren echt strategisch zijn.

Een bedrijf kan strategisch zijn op verschillende vlakken: menselijk, maatschappelijk, geopolitiek of geostrategisch. We moeten de toekomstige ontwikkeling van de waarde van het bedrijf goed inschatten. Het rendement van de betrokken investering moet hoger zijn dan die van de alternatieven.

De overheid kan naar de euro’s kijken, maar moet ook bepaalde maatschappelijke langetermijndoelen in rekening brengen, zoals milieu, mobiliteit en welzijn. Zeker in België is dat belangrijk. De middelen zijn beperkt en dus moeten we goede criteria hebben om onze keuzes af te wegen.

Spaarmiddelen mobiliseren

Laat ons niet alleen naar de overheid kijken. We zijn een van de rijkste landen ter wereld, maar ook een van de spaarzaamste. Met rijke burgers en een arme overheid. Waarom creëren we geen klimaat waarbij onze spaarmiddelen worden gemobiliseerd om het kapitaal van onze ondernemingen te versterken en sterke investeringsfondsen uit te bouwen? Laat ons ook de bestaande fondsen stimuleren om hun kapitaal aan het werk te zetten.

De privésector probeert steeds vaker te zoeken naar een combinatie van een economische en maatschappelijke return. Sociale verantwoordelijkheid bij grote Belgische groepen krijgt een prominentere rol en fondsen leggen vaker de nadruk op ‘dual impact’ . Er is dan ook een belangrijke rol weggelegd voor privé-investeerders, fondsen, familiebedrijven en alternatief kapitaal in de heropstart van ons land.

Als klein land kunnen we een protectionistisch gevecht niet winnen. Daarvoor zijn onze zakken niet diep genoeg. We zullen het moeten hebben van een efficiënt en wendbaar beleid - in combinatie met een sterke ondernemerscultuur en de durf om volop te investeren in de toekomst.

We moeten versnippering ontmoedigen en vooral schaalvoordelen nastreven. Dit is het moment om onze eigen economie te ondersteunen. Niet alleen de overheid moet dat doen, ook private investeerders. Investeerders die verder kijken dan de euro's en ook oog hebben voor een maatschappelijke return.

Lees verder

Gesponsorde inhoud