opinie

Beter mobiliteitsbudget dan elektrische auto's oversubsidiëren

Net als Vlaanderen wil Brussel de verkeersfiscaliteit vergroenen. We moeten onze gewestelijke en federale belastingpijlen echter op de juiste doelen richten. Dan blijkt al gauw dat elektrische bedrijfswagens al een behoorlijk mooi belastingvoordeel opleveren.

Door Paul Delva, fractievoorzitter CD&V Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Volgens de MOBI-onderzoeksgroep (VUB) is de prijs van een elektrische wagen de grootste drempel voor een aankoop. Veel meer dan de afstand die men ermee kan afleggen. Om die drempel te verlagen keert de Vlaamse regering de volgende vier jaar een bonus uit aan particulieren die een zero emission voertuig kopen. Maar ook voor de bedrijfswagens wil de Vlaamse minister van Financiën Annemie Turtelboom een vergroening van de verkeersfiscaliteit.

Elektrische bedrijfswagens genieten nu al via de vennootschapsbelasting van een erg dikke wortel.

Eerder dit jaar heb ik er bij haar Brusselse collega Guy Vanhengel op aangedrongen de belasting op inverkeerstelling (BIV) voor elektrische wagens op nul te zetten. Ik ben dan ook een voorstander van fiscale stimulansen voor de aankoop van een elektrische wagen, ook voor bedrijven. Maar elektrische bedrijfswagens genieten nu al via de vennootschapsbelasting van een erg dikke wortel.

Afhankelijk van de CO2-uitstoot is bij een conventioneel bedrijfsvoertuig een fiscale aftrek mogelijk van 50 tot 100 procent van de aankoopprijs. Bij een elektrisch voertuig met nul gram CO2-uitstoot is dat 120 procent. Dat scheelt een aardige slok op de borrel. Het boekhoudkantoor Carbofisc vergeleek een Mercedes C200 met een Tesla Model S en kwam tot een opmerkelijke vaststelling. Het aanzienlijke verschil in aankoopprijs (44.563 euro versus 89.140 euro incl. btw) is na vijf jaar als sneeuw voor de zon verdwenen. Op dat moment zal de Mercedes 35.896,59 euro gekost hebben, de Tesla 34.799,65 euro.

De 120 procent aftrekbaarheid zorgt ook voor forse verschillen tussen elektrische voertuigen. Een Nissan Leaf Acenta kost 27.181,82 euro (excl. btw), een Tesla Model S 85D kost 77.800 euro (excl. btw). De bijkomende aftrekbaarheid voor de 100 procent elektrische wagen (in dit voorbeeld is de bijkomende aftrek 30 procent want de referentiewagen heeft een aftrek van 90 procent en een uitstoot van 61g tot 105g CO2) is respectievelijk 8.155 euro en 23.340 euro. Het belastingvoordeel (met een vennootschapsbelastingvoet van 34 procent) is respectievelijk 2.773 euro en 7.936 euro per jaar.

Het ziet er naar uit dat we over enkele jaren met z’n allen elektrisch in de file zullen staan.

De grootteorde van deze bedragen wordt ook bevestigd door de MOBI-studie waarin de total cost of ownership van verschillende elektrische modellen (van een stadswagen tot een premiumwagen) berekend werd. Het belastingvoordeel na vier jaar varieerde van 10.000 tot 25.000 euro.

Er is een aanzienlijk verschil tussen de eenmalige bonus van maximum 5.000 euro van minister Turtelboom en de minderbelasting (na enkele jaren) voor elektrische bedrijfswagens. Maar is een steun voor elektrische bedrijfswagens in die mate te rechtvaardigen? De redenering is dat we nu dergelijke overheidsmiddelen moeten aanwenden om de vraag naar elektrische wagens te stimuleren zodat op termijn het aanbod zal toenemen en een elektrische wagen betaalbaar wordt voor iedereen. Maar dat lijkt me in deze strakke budgettaire tijden een behoorlijk zure appel om door te bijten. Zeker als het er naar uit ziet dat we dan over enkele jaren met z’n allen elektrisch in de file zullen staan.

Als we toch zo graag een Tesla-fabriek in ons land willen, zijn er ook scenario’s zoals voor Audi Brussels mogelijk

Het zou dan ook veel beter zijn werk te maken van het mobiliteitsbudget. Hiermee kiezen werknemers zelf met welke (combinatie van) vervoermiddelen ze zich van en naar het werk verplaatsen. Als we toch zo graag een Tesla-fabriek in ons land willen, zijn er ook scenario’s zoals voor Audi Brussels mogelijk. Met een federaal en gewestelijk steunpakket van meer dan 100 miljoen euro om het nieuwe elektrische model van Audi naar de fabriek in Vorst te halen wordt volop ingezet op werkgelegenheid en onderzoek en ontwikkeling.

Lees verder

Gesponsorde inhoud