opinie

Beursgang Spotify toont dat EU tekortschiet

Karel Lannoo

Een van de grootste beursintroducties van de afgelopen jaren is van Europese origine, maar gaat op 3 april naar de markt in de Verenigde Staten. Dat toont aan dat Europa over de capaciteit beschikt om hightech- en innovatieve bedrijven op te starten en te laten groeien. Maar eenmaal ze kapitaal nodig hebben, verdwijnt Europa van de kaart. Het onderstreept ook dat verregaandere initiatieven nodig zijn als we echt een unie van Europese kapitaalmarkten willen, als vorm van bedrijfsfinanciering en als alternatief voor bankfinanciering. Dat is nog dringender in het licht van het nakende uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Spotify is wereldwijd de grootste abonnementsservice voor muziekstreaming. Het bedrijf werd in 2008 opgericht en had een totale omzet van 4 miljard euro in 2017, met grote gecumuleerde verliezen. Het bedrijf werd in Zweden opgericht (de oprichter, voorzitter en CEO is 35 jaar oud), het heeft zijn holdingmaatschappij in Luxemburg en het publiceert zijn rekeningen in euro, volgens de international financial reporting standards (IFRS), die de Europese norm zijn en niet de Amerikaanse. De helft van het personeel en het grootste deel van de abonnees zijn Europees. Tegen eind 2017 had Spotify Technology 159 miljoen actieve gebruikers, van wie 58 miljoen in Europa, vergeleken met 52 miljoen in Noord-Amerika. Dat cijfer is nagenoeg het dubbele van zijn concurrent, Apple Music. Het is een hightech- en groeifonds bij uitstek.

Amper discussie

Met een geschatte marktwaarde van ongeveer 20 miljard dollar (16 miljard euro) is Spotify een van de belangrijkste beursintroducties (IPO’s) van 2018, zelfs op mondiaal niveau. De Europese IPO-markt draaide goed in 2017, met een totale waarde van 43,9 miljard euro. Dat wordt naar verwachting voortgezet in 2018. Ter vergelijking: de grootste Europese beursgang in 2017 was Allied Irish Banks met 3 miljard euro, een opnieuw geprivatiseerde bank na haar nationalisatie tijdens de financiële crisis. Het aandeel van Europa in de wereldwijde IPO-markt bedroeg 25 procent, waarvan de London Stock Exchange het actiefst was met 28,5 procent.

Een Europese beursgang van Spotify had aangetoond dat Europa een vruchtbare voedingsbodem voor hightech-bedrijven kan zijn.

De Spotify-beursgang zou een must zijn geweest voor de Europese kapitaalmarkten en haar groeiaandelen. Het had aangetoond dat ook Europa een vruchtbare voedingsbodem voor hightechbedrijven kan zijn en dat de doelstellingen van de kapitaalmarktenunie kunnen worden verwezenlijkt. Het is verrassend dat er in Europa nauwelijks discussie over was dat Spotify als Europees bedrijf naar de Amerikaanse markt gaat. Beleidsmakers deden geen enkele inspanning om het bedrijf in Europa te houden. Velen wisten zelfs niet dat het een Europees bedrijf was. De IPO-wetgeving blijkt een deel van het probleem.

Nog steeds onvolledig

Initiatieven om de regels voor beursintroducties te harmoniseren en een wederzijdse erkenning tussen EU-lidstaten mogelijk te maken zijn zo oud als de interne markt, maar ze zijn nog steeds onvolledig. De updates van de oorspronkelijke tekst uit 1989 staan nog steeds niet toe dat een IPO-uitgifte in één keer voor de hele Europese markt wordt gemaakt. In tegenstelling tot de VS heeft de EU nog steeds geen beurswaakhond die garandeert dat met één goedkeuring alle beleggers in de EU worden aangesproken.

Volgens de regels moet een IPO-uitgifte worden toegestaan in het land van herkomst, in het geval van Spotify Luxemburg of Zweden, en vervolgens bij 27 (of meer) autoriteiten worden aangemeld. Dat vereist de vertaling van het effectenprospectus in de lokale taal. Zelfs met de recente voorstellen van de Europese Commissie om de bevoegdheden van de Europese autoriteit voor de effectenmarkten (ESMA) te vergroten komen Spotify of andere wereldwijde merken niet in aanmerking voor één EU-wijde vergunning.

De brexit maakt dat probleem enkel groter. De City heeft het grootste aandeel in Europese beursintroducties en is de belangrijkste speler in Europa die niet-Europese beursintroducties aantrekt. IPO’s in de EU worden na het vertrek van het VK nog moeilijker, net als Europese IPO’s in het VK, waardoor de kritische massa van Europa en de aantrekkingskracht voor uitgiftes van groeiaandelen verder afneemt.

Het heeft de aantrekkelijkheid van Europa voor IPO’s misschien negatief beïnvloed. Daarom is een initiatief nodig om één pan-Europese IPO-markt te creëren, en het bewustzijn te vergroten van het belang van levendige kapitaalmarkten voor de financiering van ondernemingen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content