Crisismanager niet juiste oplossing voor Financiën

----Hebben wij een crisismanager nodig voor financiën? Volgens minister van Begroting Freya Van den Bossche (sp.a) wel. De vraag is of haar stelling om na de verkiezingen een crisismanager 'à la Karel Vinck' aan te stellen de juiste oplossing is voor de problemen op Financiën, die zeer geleidelijk in hun volle omvang aan de oppervlakte komen. Financiën heeft iemand anders nodig dan een tijdelijke crisismanager 'à la Karel Vinck'. Die andere iemand kan wellicht inderdaad niet voor de verkiezingen worden aangesteld. FRANS VAN ISTENDAEL