opinie

Cryptojacking kan nieuw verdienmodel leveren op internet

Mediabedrijven, adverteerders en gebruikers vinden elkaar niet meer in hun commerciële dans op het wereldwijde web. Cryptojacking kan redding brengen in een markt die zich volledig heeft vastgereden.

Door Glen Joris, onderzoeker bij Imec, Mict en UGent

Een nieuwe praktijk grijpt om zich heen op het internet: cryptojacking. Steeds meer websites doen een beroep op de rekenkracht van duizenden computers van nietsvermoedende websurfers om nieuwe virtuele munten te creëren, ‘mijnen’ in het jargon.

©RV DOC

Doorgaans worden die virtuele munten gedolven in grote loodsen vol hardware. Bij cryptojacking maken ze echter gebruik van eenvoudige computerprogramma’s die in de broncode van de website worden geschreven. Zolang de webpagina open staat, kunnen cryptojackers de computers van de bezoekers inzetten om die nieuwe munten te mijnen. Zo kunnen ze meestrijden met de grote jongens om de beloning in virtuele munten op te strijken.

Bedrijven zien cryptojacking als een mogelijk alternatief voor de klassieke inkomstenstroom uit advertenties. Hackers gebruiken het vooral als een nieuwe vorm van cyberkaping. Het mes snijdt dus langs twee kanten, maar laat ons vooral niet vergeten waarin het diep kan snijden en waarom het daar hoog tijd voor is.

Wisselwerking

Mediabedrijven slaagden er tot voor kort nog goed in om inhoud of diensten te leveren aan de consument door advertentieruimte te verkopen aan adverteerders, die betalen per view of per click. De internetgebruikers werden verondersteld de advertenties te accepteren in ruil voor het gratis gebruik van de website of de applicatie. Die wisselwerking was jarenlang de basis van het verdienmodel waarop het internet is gebouwd. Vandaag lekt dat model aan alle kanten.

Adblockers zijn populairder dan ooit en de technologiereuzen gaan lopen met het grootste stuk van de advertentie-inkomsten

Mediabedrijven, adverteerders en gebruikers vinden elkaar niet meer in hun commerciële dans. De prestaties van behavioral targeting - het gedrag van surfers tracken om hun interesses te achterhalen - laten te wensen over. Privacy wordt van een grondrecht herleid tot een eigendomsrecht, adblockers zijn populairder dan ooit en de technologiereuzen gaan lopen met het grootste stuk van de advertentie-inkomsten. Ook Silicon Valley is ontwaakt en realiseert zich, net zoals Victor Frankenstein, een monster te hebben gebaard.

De enige reden om dit oude verdienmodel te behouden, is dat er geen alternatief is. Elk experiment met betaalmuren of microbetalingen botst op een njet van de gebruiker, terwijl diezelfde gebruiker met plezier in de geldbuidel duikt voor Spotify of Netflix. Op enkele uitzonderingen na blijven veel diensten en apps verweesd achter met een verdienmodel dat zichzelf onhoudbaar heeft gemaakt.

Elk experiment met betaalmuren of microbetalingen botst op een njet van de gebruiker, terwijl diezelfde gebruiker met plezier in de geldbuidel duikt voor Spotify of Netflix

Cryptojacking is in die context een waardig alternatief. Het heeft het potentieel om de uitgangspunten van het huidig model positief te verleggen.

Eerst en vooral is een advertentievrij internet de zoete droom van elke doorwinterde surfer. Cryptojacking gebeurt achter de schermen en veroorzaakt hooguit een zoemend geluid van een hardwerkende processor in het toestel van de surfer.

Critici die beweren dat rekenkracht en de daarmee gepaarde hogere elektriciteitsrekening de consument een doorn in het oog is, nodig ik uit om de huidige situatie kritisch te bekijken. Onderzoek toont aan dat adblockers, en in wezen een advertentievrij internet, leiden tot een kwart minder netwerk- en energiekosten. In tijden waarin we nog nooit zoveel internet verbruikten, kan dit percentage op grotere schaal zeker tellen.

Onderzoeksjournalistiek

Ten tweede zit de grootste winst voor de gebruikers in de verschuiving van het uitgangspunt dat op dit moment in de media-industrie primeert: clickbait. Dat principe, waarbij de inhoud volledig wordt bepaald door datgene wat ‘klikbaar’ is, zal niet meer volstaan om winst te maken. De aandacht vasthouden wordt nog belangrijker. Hoe langer de consument op de website blijft, hoe langer de website de rekenkracht van de computer van de surfer kan gebruiken.

Een reden te meer om opnieuw te investeren in de kwaliteit van online content en vooral longreads of onderzoeksjournalistiek. Dat zou de media als vierde macht kunnen herstellen, wat de maatschappij ten goede komt.

Een reden te meer om opnieuw te investeren in de kwaliteit van online content en vooral longreads of onderzoeksjournalistiek.

Hoewel een intern experiment van De Persgroep negatief oogde voor mediabedrijven, mogen we nieuwe hoop koesteren. In welke mate hield De Persgroep rekening met de stijgende marktwaarde van blockchaintoepassingen? De virtuele munt mijnen levert nu misschien maar een gering bedrag op, maar hoeveel zal dat over een paar jaar zijn?

Bovendien zijn de ontwikkelaars van Coinhive, een van de bekendste tools om aan cryptojacking te doen, zich ongetwijfeld bewust van de gebreken. Ze zullen niet rusten voor het systeem even efficiënt verloopt als de huidige advertentiemachine, die in realtime reclameruimte aanbiedt aan tientallen adverteerders en via databases controleert of de bezoeker gekend en/of interessant is. Wie had tien jaar geleden durven te denken dat advertentiebudgetten op die manier over de toonbank zouden gaan?

Bezwaren

Er zijn wel nog ethische en juridische bezwaren tegen cryptojacking. Bovendien zullen grote technologiebedrijven hun machtspositie niet zomaar uit handen geven. Toch hoeven we het kind niet met het badwater weg te gooien. Cryptojacking is een mogelijke oplossing voor een markt die zichzelf volledig heeft vastgereden. Die markt moet niet op zoek naar manieren om nog harder te rijden, want dan zakt ze enkel dieper weg. We moeten zoeken naar manieren die de markt een zetje in een andere, betere richting kunnen geven.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud