opinie

Dat coronapremies niet belastbaar zijn, is niet zo logisch als het lijkt

Fiscaal advocaat bij Rivus

Het opzet achter veel relancemaatregelen is goed. De overheid mag niet bij de pakken blijven zitten. De coronapremies niet belastbaar maken plaatst ze echter buiten de logica dat de sterkste schouders de grootste lasten dragen.

Het coronavirus woekert wereldwijd in alle hevigheid. Het maakt veel slachtoffers. Ons onverwoestbaar geachte gezondheidsnetwerk davert zelfs op zijn grondvesten. Het is alle hens aan dek. Op politiek vlak wordt daarom water en vuur verenigd. Onder luid applaus leggen we zelfs onze vrijheid aan banden. We blijven massaal in ons kot.

©rv

Economisch heeft het virus ons van de ene op de andere dag in een diepe recessie gekatapulteerd. Gelukkig hebben we met het bestrijden van economische crisissen wat ervaring. We weten dat de overheid op korte termijn massaal middelen moet vrijmaken. Daardoor kunnen gezinnen en bedrijven de crisis overbruggen en het hoofd boven water houden. Als zo weinig mogelijk economisch weefsel verdwijnt, volgt het herstel snel. Het donkerste uur is het uur voor de dageraad.

Dus wordt op alle beleidsniveaus de portefeuille wijd opengetrokken. Zo ook in de gewesten van ons land. Het Vlaams en het Brussels Gewest geven een premie van 4.000 euro aan handelszaken die verplicht moeten sluiten. Het Waals Gewest is nog genereuzer met een premie van 5.000 euro. Het Vlaams Gewest keert ook een forfaitaire vergoeding voor water en verwarming uit aan mensen die economisch werkloos zijn. Handelszaken die openblijven maar een belangrijke omzetdaling kennen, kunnen in Vlaanderen op een compensatiepremie van 3.000 euro rekenen.

Gewestelijk

De filosofie achter deze en de vele andere relancemaatregelen is goed. De overheid mag niet bij de pakken blijven zitten. Maar we weten ook dat de coronafactuur moet worden terugbetaald. Daarvoor zal de overheid uiteindelijk bij alle Belgen aankloppen.

We weten dat de coronafactuur moet worden terugbetaald. Daarvoor zal de overheid uiteindelijk bij alle Belgen aankloppen.

Relancemaatregelen moeten dan ook efficiënt en effectief zijn. Cadeaus uitdelen is ongepast. Maar net dat lijkt minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) te doen door de gewestelijke coronapremies fiscaal vrij te stellen. Op Twitter liet hij zich zelfs ontvallen dat het ‘raar’ zou zijn als die belast werden.

Die redenering is maatschappelijk en fiscaal onnavolgbaar. Het is helemaal niet ‘raar’ dat ook het coronavervangingsinkomen belastbaar is. Alle vervangingsinkomsten zijn belastbaar. Denk aan een werkloosheidsvergoeding, een invaliditeitsuitkering of een overlevingspensioen. Waarom een coronapremie dan niet?

Verschil

De minister lijkt zich te vergissen omdat hij geen verschil maakt tussen ‘belast’ en ‘belastbaar’. Een inkomen kan belastbaar zijn, zonder effectief belast te worden. Of belasting moet worden betaald hangt af van het globale jaarinkomen. Als dat jaarinkomen te laag is, is geen belasting verschuldigd. Het inkomen kan te laag zijn door onder meer ziekte, werkloosheid, de coronacrisis, invaliditeit. Indien het globale jaarinkomen voldoende hoog is, moet je belasting betalen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het tarief. De sterkste schouders dragen daardoor de grootste lasten.

Werknemers en bedrijven in de zorg, de voedingssector, de distributie en de vele tienduizenden thuiswerkers worden drie keer gestraft.

De coronapremies buiten deze logica plaatsen is pervers. Sommigen die - weliswaar verplicht - thuisblijven of hun zaak hebben moeten sluiten, zullen met niets doen netto meer overhouden. Omgekeerd kunnen mensen en bedrijven die nu dag en nacht in soms heel moeilijke omstandigheden moeten werken niet van deze premies genieten. Werknemers en bedrijven in de zorg, de voedingssector, de distributie en de vele tienduizenden thuiswerkers worden dus drie keer gestraft. Ze moeten werken, krijgen geen vrijgestelde coronapremie en moeten die premies later wel mee betalen via extra belastingen en besparingen.

De vrijstelling van de gewestelijke coronapremies behouden is in die optiek onverantwoord, asociaal en budgettair roekeloos. Ik mag hopen dat de maatregel gewoon te snel en ondoordacht is afgekondigd. Het zijn uitdagende tijden. De minister moet net nu heel snel schakelen. Dan wordt soms iets over het hoofd gezien. Alle begrip daarvoor. Wie geen fouten maakt, maakt gewoonlijk niets. We hebben gelukkig tot 1 januari 2021 om deze en andere fiscale maatregelen tegen het licht te houden en desgevallend bij te sturen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud