De coronacrisis kan een rode loper zijn naar duurzamere energie

Het opslaan van zonne-energie wordt een belangrijke uitdaging in de overgang naar een duurzaam energiebeleid. ©ANP

Energieoverschotten nu omzetten naar waterstof of methanol geeft tijd voor de transitie naar groene, duurzame en betrouwbare energie.

De lockdown heeft dramatische gevolgen voor de economie en de volksgezondheid. Er zijn echter ook gunstige effecten op onze gezondheid, zoals de sterke daling van de luchtvervuiling en de verminderde uitstoot van CO2. Dat ging wel ten koste van het stilvallen van de economie, de industrie en het verkeer.

Met groene energie kunnen we echter hetzelfde effect op het klimaat bereiken, zonder dat de economie hoeft stil te vallen of dat we ons niet meer mogen verplaatsen. De coronacrisis zou wel eens de rode loper kunnen zijn naar een meer duurzame en groene energieproductie en consumptie.

Quick wins

De snelste winst kunnen we maken via een reductie in de transportsector. Tijdens de lockdown daalde het verbruik van diesel en benzine met 50 tot 80 procent. Ook in de transportsector kunnen we die vermindering duurzaam maken. Sinds 18 maart is telewerk de norm geworden en het zal heel waarschijnlijk een grotere plaats in de bedrijfswereld blijven innemen, zeker als de communicatietechnologie verder evolueert.

Een tweede vaststelling is dat veel mensen de fiets hebben herontdekt. Tot afstanden van 30 kilometer is de fiets zeker een valabel alternatief voor de auto om naar het werk te gaan. En waarom geen combinatie: met de auto tot aan de rand van de stad rijden en dan de fiets of het openbaar vervoer gebruiken in de stad? Werknemers moeten dan wel vlot hun auto aan de rand van de stad kwijtraken en snel met de fiets of het openbaar vervoer hun werkplaats kunnen bereiken. Er zijn talloze voorbeelden in het buitenland. In Milaan, Stockholm, Aken en Maastricht werkt dat systeem goed. Dit is echt een kantelmoment voor onze politici om veranderingen in die richting door te voeren.

Energie stockeren

De grootste energieverbruiker is echter de industrie. De energieconsumptie in deze sector is op dit ogenblik echter zeer laag, en de kerncentrales  blijven toch draaien. Daarom is het een goed idee om die overschotten nu om te zetten naar waterstof of methaan, twee waardevolle energiebronnen die later kunnen worden aangewend.

In de toekomst zullen we het overschot aan groene zonne-energie in de zomer voor lange tijd moeten kunnen opslaan opdat die energie niet verloren gaat.

Dat heeft twee belangrijke voordelen. In de toekomst zullen we het overschot aan groene zonne-energie in de zomer voor lange tijd moeten kunnen opslaan opdat die energie niet verloren gaat. Verder kan het de technologie van het converteren en stockeren gevoelig verbeteren, want die kennis hebben we heel erg nodig om de transitie naar groene en duurzame energie efficiënt te realiseren.

Naast elektriciteit zal ‘groen’ gas (waterstof en methaan) dus een belangrijke rol spelen in onze energievoorziening. De opslag en de verdeelinfrastructuur zijn al beschikbaar en ook de burgers weten hoe ze met (aard)gas moeten omgaan.

Als zowel de bedrijven als de energieproducenten nu in actie schieten om de elektriciteitsoverschotten van de kerncentrales om te zetten naar chemische energieproducten zoals waterstof of methaan doet ons dat veel tijd winnen in de wedloop naar een volledig groen en duurzaam energiebeleid.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud