De juiste prijs van een reis

-- Nieuwe inzichten over de verborgen - externe - kosten van onze transportsystemen werpen een nieuwe blik op de mobiltieitsproblematiek. De beleidsmakers moeten het verkeer weer in de juiste richting sturen.