opinie

De minister van Skills heeft werk voor de boeg

We moeten veel frequenter, sneller en gemakkelijker kunnen afwisselen tussen leren en werken. Zes werven voor een minister van Skills.

Er zijn jammer genoeg geen mechanismen voorzien om continu bij te leren en te ‘reskillen’, stelt Peter Hinssen. Hij heeft gelijk. Dat komt omdat de bestaande maatregelen dateren van toen leren, werken en pensioen elkaar nog logisch opvolgden. Vandaag stopt het leren niet op 18 jaar. De minister van Skills heeft werk voor de boeg.

©Dieter Telemans

1. Ontwerp één leerstatuut. De focus van levenslang leren richt zich vandaag vooral op werknemers wier job verandert. In een snel veranderende arbeidsmarkt moet iedereen adaptief zijn. Het alternatieve uitgangspunt waarbij iedereen blijft leren, veronderstelt dat er één statuut is met dezelfde rechten en plichten voor iedereen. De bestaande statuten zijn verouderd.

2. Voer een leerverzekering in. Verloning is gekoppeld aan het aantal uren verricht werk. Digitalisering en robotisering stellen vandaag zowel de voltijdse tewerkstelling als de 40-urenweek ter discussie. Hoog tijd dus voor een andere eenheid voor rechtenopbouw, zodat er een leerverzekering kan komen die iedereen in staat stelt vlot te alterneren tussen leren en werken.

3. Richt cross-sectorale financiering in. Alle bedrijven zouden 0,5 procent van hun loonrekening moeten afstaan om te investeren in generieke competenties. Die middelen worden centraal geïnd en weer herverdeeld om bedrijfs-en sectoroverschrijdende opleidingstrajecten in te richten die de jobmobiliteit stimuleren.

Vervaldatum

4. Verleg structureel het tijdstip van bemiddeling. Denk aan Carrefour en BNP Paribas Fortis, en nu ook KBC: waarom moet iedere werknemer eerst een negatieve ervaring hebben vooraleer er gericht opgeleid wordt? Waarom het moment van opleiden niet structureel verleggen? De enige juiste optie is proactief nieuwe relevante competenties te leren voor de oude een vervaldatum hebben bereikt.

5. Stel begintermen op. De opeenvolging van leren, werken en met pensioen gaan verdwijnt. Waarom spreken we dan van eindtermen? Geen focus meer op initiële vorming, maar op het ontwerpen van begintermen in de plaats van eindtermen.

Iedereen heeft de mond vol van levenslang leren, maar het gewenste resultaat blijft uit

6. Schaf de beleidsdomeinen af. Maak van multidisciplinair beleid de regel. Een minister krijgt geen verkokerde administraties maar transversale ambities. Om die te realiseren kunnen administraties uit alle beleidsdomeinen ingezet worden, over agentschappen en departementen heen. Elke minister kan dan aangeven hoe hij of zij de inzet van middelen ziet voor de realisatie van de ambitie, met een projectmatige aansturing.

Iedereen heeft de mond vol van levenslang leren, maar het gewenste resultaat blijft uit. De snelheid van de arbeidsmarkt verandert en we kunnen niet bijbenen met recepten uit het verleden. Alleen de introductie van nieuwe mechanismen zal Vlaanderen in staat stellen de snelheid van de arbeidsmarkt te volgen en de nodige skills te verkrijgen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud