Advertentie
Advertentie

De strijd om de macht

-- (tijd) - Dat de belangen van de aandeelhouders moeten primeren bij het bestuur van een onderneming, staat buiten kijf. Maar dat betekent nog niet dat elke beslissing beter vooraf ter goedkeuring aan de aandeelhouders wordt voorgelegd. De raad van bestuur moet optreden als zaakwaarnemer voor de aandeelhouders.