opinie

De volgende financiële crisis is digitaal

De achteruitkijkspiegel is niet het geschikte instrument om de volgende financiële crisis te voorspellen. We moeten op zoek naar nieuwe bronnen van instabiliteit. De digitalisering van de financiële wereld is daar zeker bij.

Door Jeroen Dossche, managing partner van Capco België

Tien jaar na de feiten kijken we nog steeds te veel naar de financiële crisis in de achteruitkijkspiegel. Dat bleek uit heel wat analyses van de afgelopen maanden. Hoogmoed, financiële technologie, overtollig geld, globalisering, menselijke psychologie, centraal bankieren of een ongezonde bonuscultuur. Het zijn enkele van de veel geciteerde oorzaken.

©Sofie Van Hoof

De reactie op een crisis verloopt telkens gelijkaardig. Nieuwe studies, commissies en rapporten komen met analyses en aanbevelingen om het systeem veiliger te maken. Dat was deze keer niet anders. We hebben een karrenvracht maatregelen gezien om een herhaling van de crisis te vermijden. Een strenger toezicht op de banken. Loon- en bonusplafonds. Strengere liquiditeitsvereisten voor financiële instellingen. Een betere bescherming voor de klanten van banken. Strengere voorwaarden voor woonkredieten. Hogere solvabiliteitseisen voor banken. Strengere regels voor investeringsbanken...

Allemaal ingrepen die de vorige crisis hadden kunnen vermijden. De vraag is of ze de volgende crisis kunnen voorkomen. Naar een crisis via de achteruitkijkspiegel kijken, kan zeker geen kwaad. Het is echter maar de vraag of de achteruitkijkspiegel het instrument bij uitstek is om de volgende crisis te vermijden.

Wie zich wil voorbereiden op een volgende financiële crisis verdiept zich beter in een serie als ‘Black Mirror’ dan in lijvige boeken over de crisis van tien jaar geleden.

Is het dan nutteloos om de regels na een financiële crisis aan te passen? Absoluut niet. Er zijn tien jaar geleden grote fouten gemaakt waardoor we bijna verzeild raakten in de Grote Depressie 2.0. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de overheid, centrale banken en regelgevers oog blijven hebben voor wat er de vorige keer is misgegaan. Liquiditeit, de verwevenheid van het systeem, aandacht voor menselijk falen en risicocontrole moeten belangrijk blijven.

Toch mogen we daardoor niet de indruk krijgen dat we daarmee de volgende crisis kunnen vermijden. Die komt er. Dat staat vast. Alleen waar en wanneer is onduidelijk.

Cyberaanval

Het is belangrijk om met experts en analisten uit veel verschillende sectoren na te denken over mogelijke bronnen van instabiliteit. De toenemende digitalisering van de financiële wereld is een mogelijke bron van instabiliteit. De financiële wereld wordt steeds digitaler, kijk maar naar het dalend bezoek aan fysieke bankkantoren. Een steeds groter deel van de bevolking heeft enkel nog digitaal contact met bedrijven, banken of verzekeraars.

Naast alle voordelen maakt die digitalisering ons erg kwetsbaar als veel mensen tegelijk hun vertrouwen verliezen. Dat zou kan gebeuren bij een cyberaanval, bij het uitvallen van kritieke digitale infrastructuur of bij een identiteitsdiefstal op grote schaal.

De digitalisering van de financiële wereld maakt ons erg kwetsbaar als veel mensen tegelijk hun vertrouwen verliezen.

Daarom moeten banken, regulatoren en de overheid nog meer de focus leggen op het garanderen en het behouden van het vertrouwen. Door betere digitale diensten, oplossingen en begeleiding. Door transparante communicatie over processen en regels. Door de veiligheid van de klantgegevens te verhogen. En door de klantervaring en het consumentenvertrouwen te verhogen.

Vertrouwen is nauwelijks tastbaar en amper meetbaar, maar toch is het volledige financiële systeem erop gebouwd. In een omgeving van toenemende digitalisering is het behoud van het vertrouwen belangrijker dan ooit. Het vertrouwen in een digitale omgeving, in digitale processen en in het financiële systeem wordt belangrijker dan ooit.

Wie zich wil voorbereiden op een volgende financiële crisis, verdiept zich beter in een serie als ‘Black Mirror’ dan in lijvige boeken of documenten over een crisis van tien jaar geleden. Ondanks al die regulering komt er vroeg of laat een volgende financiële crisis. Beseffen dat die er komt en dat ze er anders zal uitzien dan de vorige, is al een grote stap in de goede richting.

Lees verder

Gesponsorde inhoud