opinie

De vorige staatsbon was een groot succes, maar wat hebben we geleerd?

Expert financiële educatie en oprichter Dagelijks Geld

Met een nieuwe staatsbon op komst blikken we het best eens terug op de uitgifte van september, die een groot succes bleek. Wat hebben we geleerd? En vooral: wat hebben de vele intekenaars geleerd?

Met een inschrijvingsbedrag van 21,9 miljard euro was de uitgifte van de staatsbon in september een groot succes. Maar evalueren we het succes ook niet beter op een andere manier? Enkele suggesties om voorbij het bedrag te kijken.

Laten we bekijken hoeveel procent van de inschrijvers het juiste beleggersprofiel had om een staatsbon aan te kopen. Waren ze met andere woorden op de hoogte van de risico’s, het rendement, de beschikbaarheid en de liquiditeit van de staatsbon?

Advertentie
  • De auteur
    Els Lagrou is expert in financiële educatie en oprichter van het platform Dagelijks Geld.
  • De kwestie
    De staatsbon van september haalde 21,9 miljard euro op, een groot succes.
  • De conclusie
    Bij de evaluatie moet niet alleen naar het inschrijvingsbedrag gekeken worden. Het was ook een enorme kans om spaarders te informeren over en aan te zetten tot beleggen.
Advertentie

Spaarders die staatsbons rechtstreeks bij het Agentschap van de Schuld aankopen, moeten geen vragen beantwoorden zodat hun beleggersprofiel bepaald kan worden. Bij een bank moeten ze dat wel, om hen te beschermen. Is de uitgifte van een staatsbon geen ideale kans om elke spaarder met kennis van zaken zijn beleggersprofiel in kaart te leren brengen? Waarom maakt de overheid geen gebruik van die leeropportuniteit waarmee ze meer dan 200.000 spaarders kan bereiken?

Beginnen met beleggen

De 21,9 miljard euro die deze zomer werd opgehaald met de staatsbon moet in september 2024, wanneer de overheid het geld plus het rendement terugstort, een nieuwe bestemming vinden. Hoeveel intekenaars bereiden zich voor om op de vervaldag bewust en doordacht alternatieve spaar- en beleggingsproducten aan te schaffen? Hoeveel grote en kleine spaarders zetten de stap naar beleggen?

De staatsbon is een product bij uitstek om te starten met beleggen. Maar hoeveel intekenaars bereiden zich voor om op de vervaldag bewust en doordacht alternatieve spaar- en beleggingsproducten aan te schaffen?

De staatsbon is een product bij uitstek om te beginnen met beleggen. Het kan al vanaf 100 euro. De Belgische overheid is als uitgever weinig risicovol en het product is daarenboven zeer liquide en kan gemakkelijk gekocht en verkocht worden. Ideaal voor wie zich vertrouwd wil maken met beleggen.

We weten ook dat weinig kleine spaarders intekenden. Ontvingen zij van hun bank een rente die niet veel afweek van het rendement van de staatsbon? Of waren ze financieel ongeletterd en durfden ze de stap naar beleggen niet te zetten? Dat laatste kan weleens de doorslag gegeven hebben, want op financiële educatie voor die groep werd weinig ingezet.

Duurzaamheid en impact

Frappant is dat bij de uitgifte van de staatsbon rendement primeert. Moet een overheid alle spaarders per se naar beleggingen met het grootste verwachte rendement pushen? Moet een overheid die er prat op gaat de ESG-criteria (Environmental, Social and Governance) te willen behalen spaarders er niet op wijzen dat ze ook bewust kunnen kiezen voor alternatieve spaar- of beleggingsproducten die inzetten op duurzaamheid en impact? Zou het een overheid niet sieren ook aan te geven dat het soms waardevoller is om in andere zaken te beleggen?

We hebben nog een kleine maand tijd om zoveel mogelijk spaarders te helpen bewust te beslissen of ze instappen in de nieuwe staatsbon, die in december wordt uitgegeven. Na die nieuwe inschrijvingsperiode moeten we de vele onwetende inschrijvers van de staatsbon van de zomer voorbereiden op wat ze op 4 september 2024 gaan doen met de 21,9 miljard euro die vrijkomt. Het is hoog tijd om als spaarders en beleggers een aantal zaken te leren of wat kennis bij te schaven. Ik heb niet het gevoel dat de overheid daar voldoende op inzet.

Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.