opinie

Digitaal versnellen is onze levensverzekering

Om onze overheidsschuld te verlagen en ons welvaartsniveau op peil te houden moeten we groeien, en dat betekent snel en verregaand digitaliseren.

Verandering is zowat de enige constante in de geschiedenis. En toch breekt het angstzweet velen al uit bij de gedachte alleen al. We zijn opgegroeid met het idee dat in deze wereld de wet van de sterkste geldt. Die bubbel moeten we doorprikken. Niet de sterksten, maar wel zij met het grootste aanpassingsvermogen overleven.

Ronnie Leten. ©Dieter Telemans

Vandaag moeten we als maatschappij alles op alles zetten om de tweede golf aan coronabesmettingen te beperken en een derde golf te vermijden. De klassieke vuistregels blijven cruciaal om de verspreiding van het virus in te dijken. Toch moeten we ook nu al durven inzetten op meer gedigitaliseerde methodes. Met een verregaande digitalisering had de zorg veiliger én efficiënter georganiseerd kunnen worden. Maar ook buiten de zorg zijn de mogelijkheden legio. Denk maar aan de IT- en entertainmentsector, aan slimme mobiliteitsoplossingen en controle van machines op afstand.

Deze snelle digitale omslag nu maken geldt als een levensverzekering voor onze maatschappij. Dat mag gerust ook letterlijk worden genomen. De nood aan digitalisering zal toenemen. De bedrijfswereld heeft de digitalisering omarmd en geldt als leidend voorbeeld. De coronacrisis leidde ertoe dat heel wat ondernemingen digitaliseringsprocessen versneld hebben uitgevoerd.

Onze bedrijven en hun medewerkers verdienen dan ook absoluut een pluim voor de flexibiliteit die ze daarbij aan de dag hebben gelegd. Het is nu aan ons allemaal om nog te versnellen en om zeker niet terug te grijpen naar de zekerheden uit het verleden. We moeten voortgaan op de ingeslagen weg en als maatschappij de digitalisering omarmen.

Heel wat ondernemingen hebben in de coronacrisis digitaliseringsprocessen versneld uitgevoerd. Onze bedrijven en hun medewerkers verdienen een pluim voor hun flexibiliteit. Het is nu aan ons allemaal om nog te versnellen.

Dat is noodzakelijk om zowel onze economie als onze samenleving te versterken. Terug aanpikken bij het niveau van voor de crisis is geen optie. We moeten groeien om onze overheidsschuld te verlagen, maar ook om ons welvaartsniveau op peil te houden. Groeien kan door kapitaal en/of arbeid te doen stijgen. Laat dat nu net twee zaken zijn waar we geen overschot aan hebben. De oplossing ligt dan ook in het efficiënter inzetten van de middelen die we hebben. Enter digitalisering. Niet als doel op zich, maar als middel om ons klaar te stomen voor de uitdagingen van morgen.

Johann Leten. ©rv

Digitalisering is bovendien niet iets exclusief voor bedrijven, net zoals het ook niet iets exclusief voor burgers is. Om dit te realiseren is een breed draagvlak nodig waar we als samenleving naar moeten streven. Bedrijven, burgers én politici.

Verantwoordelijkheid

Wanneer we onze samenleving willen transformeren, moet iedereen ook verantwoordelijkheid durven opnemen. Bedrijven moeten in eigen boezem kijken en hun processen in vraag stellen. Burgers moeten dan weer aanvaarden dat de behoefte aan skills verandert. Er zullen morgen andere vaardigheden nodig zijn dan vandaag. Enkel door open te staan voor verandering en opleidingskansen te grijpen wordt werkzekerheid gewaarborgd en verkleint het risico op ongelijkheid.

Ook de overheden hebben een rol te spelen. Het uitblijven van een 5G-netwerk maakt duidelijk dat dat nog te weinig gebeurt. Zonder dat netwerk dreigt onze competitiviteit verder te verzwakken.

Daarnaast hebben ook de overheden een rol te spelen. Het uitblijven van een 5G-netwerk maakt duidelijk dat dat nog te weinig gebeurt. Zonder dat netwerk dreigt onze competitiviteit verder te verzwakken. Dat leidt tot minder investeringen, meer werkloosheid en uiteindelijk tot een gebrek aan middelen voor zijn die die het hardst nodig hebben.

Jumpstart

Zowel overheden, bedrijven als burgers moeten samen overtuigd worden van digitalisering als basis voor gezonde groei. Laat ons dit momentum aangrijpen om technologie écht in de armen te sluiten en zo onze samenleving structureel aan te passen. We hebben deze jumpstart nodig om ook in de toekomst concurrentieel te zijn. De tegengestelde belangen van burgers en bedrijven zijn imaginair. Groei moet er voor iedereen zijn. Groei die niet alleen betrekking heeft op ons economisch stelsel, maar ook op onze welvaart en het welzijn.

Alleen wanneer iedereen de schouders zet onder een transformatieproject, kunnen we dit als maatschappij realiseren. Een herziening van het maatschappelijk model is onvermijdelijk. Hoe dat nieuwe model er idealiter uitziet, heeft Voka beschreven in een transformatieplan. Een gemeenschappelijk doel zonder de klassieke tegenstellingen, maar met voordelen voor álle stakeholders vormt de basis. Het wordt tijd om de hand aan de ploeg te slaan.

Ronnie Leten, voorzitter van Ericsson

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud