opinie

Een herstelplan is wel nodig, en het moment is nu

CEO van Ageas

In tegenstelling tot wat gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch stelt, hebben we wel degelijk nu een herstelplan nodig. Met als centrale pijlers investeringen en het mobiliseren van het spaargeld.

Samen met de Grote Depressie en de Twee Wereldoorlogen is de coronacrisis zowat de grootste economische uitdaging waar België ooit heeft voorgestaan. Ons gezondheidszorgsysteem is in staat gebleken de pandemie op te vangen. Met ons netwerk van artsen, verplegend personeel, ziekenhuizen, preventie en crisismanagement hebben we de medische gevolgen van de pandemie beperkt.

Na het beheersen van de pandemie wacht ons de uitdaging de economie te stabiliseren en herop te bouwen. Daar raken we niet uit met enkele aanpassingen, kunstgrepen of slogans. We hebben een ingrijpend herstelplan voor het komende decennium nodig. Na de gigantische klap voor de economie moeten we de groei zo snel mogelijk weer aanzwengelen. Doen we dat niet, dan riskeren we een lagere levensstandaard voor de volgende generatie en verdwijnt onze opgebouwde welvaart mogelijk definitief.

België heeft dringend investeringen nodig en tegelijk zit de Belg met bijna 300 miljard euro aan slapend spaargeld. Laat ons beide aan mekaar koppelen en een deel van ons spaargeld mobiliseren om te investeren.

Twee centrale pijlers moeten onderdeel zijn van een herstelplan. Eerst en vooral moet België dringend meer investeren. Al voor de crisis wezen internationale organisaties zoals de OESO of het IMF erop dat ons land te weinig investeert. We hebben een lange lijst van dringende en noodzakelijke investeringen, zoals infrastructuur, zorg, een digitale overheid of onderwijs, de energietransitie en het klimaatplan.

Voor de crisis hielden budgettaire beperkingen ons tegen. Het tekort op de begroting mochten we van de Europese Commissie niet groter maken. De eerste bekommernis vandaag is niet overheidstekort te beperken, maar de economie te ondersteunen, wat tegelijk de werkgelegenheid stut.

In elk Europees land geven regeringen miljarden uit om de economie aan te zwengelen. Laat ons dat ook doen, op een verstandige manier, met uitgaven die ons groeipotentieel structureel hoger tillen. Overheidsconsumptie doet dat niet, overheidsinvesteringen doen dat wel. Elke euro die we uitgeven aan productieve investeringen verdient zich op termijn terug.

Rendement

Het mobiliseren van het Belgisch spaargeld is de tweede pijler. Ook de Vlaamse Regering kondigde dat onlangs als onderdeel van haar relanceplan. Afgelopen maart stond in België 283 miljard euro op de gereguleerde spaarboekjes. Door de lockdown is die berg spaargeld de afgelopen periode vergroot. Geld dat vandaag zo goed als geen rendement oplevert. Laat ons een deel van dat spaargeld mobiliseren om de investeringen te financieren.

We kunnen Belgen een hoger rendement bieden dan de spaarboekjes, waardoor burgers mee het groeiherstel kunnen ondersteunen. Ook in het verleden werd spaargeld gemobiliseerd om de economie te ondersteunen. Midden in een grote economische crisis, in 1982, maakte de wet Cooreman-De Clercq het fiscaal aantrekkelijk voor burgers om spaargeld in beursgenoteerde bedrijven te investeren. Zo ondersteunden ze mee de lokale economie en werd de beurs gedemocratiseerd. Dat werd later succesvol opgevolgd door het pensioensparen, waaraan meer dan 3,3 miljoen landgenoten deelnemen en wat deels de uitdaging van de vergrijzing opvangt.

De volgende generatie zal er ons dankbaar voor zijn: zij krijgt een moderne en duurzame economie, een hogere economische groei en een hoopvol perspectief op de toekomst.

Om het Belgische spaargeld te mobiliseren kunnen we een herstelfonds in het leven roepen. Een spaarder koopt een deelbewijs van dat fonds en krijgt in ruil een jaarlijks rendement en de terugbetaling van zijn inleg op de eindvervaldag. Vergelijk het met een kasbon. Het belangrijkste verschil is dat met de totale inleg in dit geval concrete investeringen gebeuren. De spaarder is zeker van een rendement en krijgt aan het einde zijn inleg terug. Bovendien weet hij voor welk soort projecten zijn geld gebruikt wordt. Om de belegging aantrekkelijker te maken kan de overheid een deel van de inleg garanderen of beleggen in het product fiscaal aantrekkelijk maken.

Enkel investeren zal niet voldoende zijn. We moeten blijven inzetten op meerdere domeinen, zoals een verhoogde productiviteit, snellere procedures voor het verkrijgen van vergunningen en meer efficiëntie bij de overheid. Meer geld is niet de oplossing voor elk probleem. Soms kunnen we met minder geld meer doen, door het doelmatiger te besteden.

België heeft dringend investeringen nodig en Belgen hebben bijna 300 miljard euro aan slapend spaargeld. Laat ons beide koppelen en een deel van het spaargeld mobiliseren om te investeren. Laat ons de grote inhaalslag maken voor investeringen. Dat moet mee de economische groei na de crisis weer aanzwengelen. Maar ook de volgende generatie zal ons dankbaar zijn: ze krijgt een moderne en duurzame economie, een hogere economische groei en een hoopvol perspectief op de toekomst.

Bart De Smet is CEO van Ageas

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud