opinie

Efficiënt en doeltreffend fraudebeleid kan miljarden opbrengen

Kamerlid sp.a

In plaats van de laatste zondaars te proberen lokken met lagere boetetarieven, moeten we aankondigen dat we definitief een einde maken aan de periodieke regularisaties. Dat is veel effectiever en toekomstgerichter.

Elke samenleving vaart wel bij een efficiënt en doeltreffend fraudebeleid. Want het is precies omdat een kleine groep vermogenden en multinationals de regels naar hun hand zetten - of omzeilen - en zo te weinig belastingen betalen, dat de overgrote meerderheid van de Belgen er nog altijd veel te veel betaalt. Nu we de grootste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog beleven en mensen een sterke overheid verwachten die hen beschermt en perspectief biedt, is elke extra euro in de schatkist - waar ze recht op heeft - welkom. Een euro die de overheid hard nodig heeft, niet alleen om jobs te redden, maar ook om een relancebeleid te voeren.

Elke extra euro in de schatkist - waar ze recht op heeft - is welkom. Niet alleen om jobs te redden, maar ook om een relancebeleid te voeren.

De kop van De Tijd 'Op Belgische rekeningen staat nog miljarden aan zwart geld' - uit de mond van Steven Vanden Berghe, de topman van de rulingdienst - bewijst dat er nog heel veel marge is. Zijn oproep een efficiënt en doeltreffend fraudebeleid op te zetten, klinkt als muziek in de oren. Toch van iedereen die vindt dat elk zijn deel niets te veel is.

Mazen

Niet toevallig stelde Karel Anthonissen, de ervaren ex-topman van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), dinsdag zijn nieuwe boek voor. In ‘Achter de schermen van de BBI’ legt Anthonissen de vinger op de wonde. ‘Er zitten zo veel mazen in het net dat de fiscus een pak minder ophaalt dan waar de staat recht op heeft. Wat het nog erger maakt, is dat de belastingontwijking heel ongelijk verdeeld wordt, waardoor in de praktijk de sterkste schouders de kleinste last torsen.’

Zowel Steven Vanden Berghe als Karel Anthonissen doet voorstellen om ons fraudebeleid te verscherpen.

Zowel Vanden Berghe als Antonissen doet voorstellen om ons fraudebeleid te verscherpen. Uiteraard begint dat bij een versterking van ons justitieel apparaat. Alleen door fiscale onderzoeksrechters en magistraten middelen en personeel te geven om die grote vermogens onder de loep te nemen, zetten we een stap vooruit. Het voorziene wettelijke kader daarvoor, uitgebreid toen de socialisten voor het laatst in de regering zaten, werd de voorbije jaren zelfs niet eens ingevuld.

Stap twee in de drietrapsraket voor een fraudebeleid dat werkt: transparantie. In ons land is er nog altijd een belangrijk verschil in transparantie tussen inkomsten uit arbeid en inkomsten uit financieel vermogen. Terwijl lonen en wedden voor de fiscus bekend zijn via derdepartijrapportering (uw werkgever), geldt die derdepartijrapportering voor de meeste inkomsten uit financieel vermogen niet. In 29 van de 34 OESO-landen is derdepartijrapportering over dividenden, interesten of de verkoop van aandelen voor de eigen belastingplichtigen nochtans van toepassing. Dat ons land met de voeten blijft slepen, is niet langer verantwoord.

Allerlaatste kans

Tot slot, het regularisatievraagstuk. Een vraagstuk dat om de paar jaar opduikt, met voor- en tegenstanders. Vanden Berghe pleit ervoor het boetetarief te verlagen om de laatste zondaars te lokken. Dat is wat mij betreft geen optie. Veel effectiever en toekomstgerichter is aan te kondigen dat we over een of twee jaar definitief een einde maken aan de periodieke regularisaties. Met een uitgebreide en doordachte informatiecampagne en met genoeg tijd voor al de zwartgeldbeheerders om zich voor eens en voor altijd te schikken.

Nu tienduizenden - zo niet honderdduizenden - gezinnen zeer ongerust zijn over hun job en hun toekomst kunnen we die miljarden zwart geld niet met rust laten.

De afschaffing van de regularisatie in 2014 bewijst dat dat werkt. Toen leverde dat niet alleen een rush op, maar vooral om en bij 2 miljard euro voor de schatkist. Als fraudeurs dit jaar nog weten dat het straks écht de allerlaatste kans is, kan dat niet anders dan een veelvoud van dat bedrag opbrengen.

De economische backlash van corona moet nog in al haar hevigheid losbarsten. De komende maanden zal uw krant (wellicht en helaas) nog berichten over ondernemingen en kmo’s die over de kop dreigen te gaan. Een sterke regering die onze economie weer op sleeptouw neemt en borg staat voor een stevige sociale zekerheid is wat dit land nodig heeft. Daarom zijn de komende maanden cruciaal om het fundament stevig te leggen. Een efficiënt en doeltreffend fraudebeleid is daar een essentieel onderdeel van. Nu tienduizenden - zo niet honderdduizenden - gezinnen zeer ongerust zijn over hun job en hun toekomst kunnen we die miljarden zwart geld niet met rust laten. Time’s up.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud