column

Einde groei prediken is geen realistisch antwoord op klimaatuitdagingen

Hoofdeconoom Voka en auteur van 'Terug naar de feiten'

Een model zonder groei dreigt vast te lopen in polarisatie en stagnatie. Dat is allesbehalve duurzaam.

In het debat over de klimaatverandering zijn slogans tegen economische groei opmerkelijk populair. Dat bleek op de recente klimaatbetoging in Gent. Uit de doortocht van de ontgroeigoeroe Jason Hickel. En zelfs uit het rapport van de Hoge Gezondheidsraad over de nucleaire risico’s waarin aangegeven wordt dat ‘het paradigma van onbeperkte groei ter discussie gesteld moet worden’. Dat soort slogans negeert het enorme belang van economische groei voor onze samenleving.

De menselijke geschiedenis is er een van duizenden jaren, waarbij zo goed als iedereen in extreme armoede leefde en het vooral een kwestie van overleven was. Pas de jongste paar honderd jaar is dankzij economische groei echte vooruitgang mogelijk. Dat resulteerde in een sterke bevolkingsgroei en in almaar grotere groepen van de bevolking die aan de extreme armoede konden ontsnappen. Op wereldvlak zet die trend nog altijd door. In 1990 leefde nog 36 procent van de wereldbevolking (1,9 miljard mensen) in extreme armoede. Vandaag is dat nog 9 procent (700 miljoen). De vooruitzichten wijzen op een verdere daling de komende jaren.

Economische groei zal het mogelijk maken de welvaartsstaat onder toenemende druk van de vergrijzing overeind te houden en te versterken.

Dichter bij huis maakte de economische groei het mogelijk een uitgebreide welvaartsstaat uit te bouwen. Meer nog, ze zal het mogelijk maken die welvaartsstaat onder toenemende druk van de vergrijzing overeind te houden en nog te versterken. Zonder groei zou het onmogelijk zijn onze welvaartsstaat te behouden.

Dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn met ons economische model. Dat heeft het vooral moeilijk met ‘externaliteiten’: effecten die niet meegenomen worden in de marktprijzen, waardoor er onvoldoende rekening mee gehouden worden.

Het klimaat is een van de meest in het oog springende voorbeelden daarvan. De oplossing is niet het einde van de economische groei te prediken, wel het economische model zo bij te sturen dat het rekening houdt met die externaliteiten.

Kilometerheffing

Wat het klimaat betreft, vereist dat onder meer een correcte prijszetting voor vervuilende activiteiten via een slimme kilometerheffing, emissiehandel, groene fiscaliteit… Aangevuld met extra overheidsinvesteringen om de noodzakelijke duurzame transitie te versnellen. Denk maar aan de massale renovatie van gebouwen en duurzame innovatie.       

Een model zonder groei dreigt al snel vast te lopen in stagnatie en polarisatie, wat allesbehalve duurzaam is. Wie op die manier de wereld denkt te redden, dwaalt. De echte weg vooruit is het economische model versneld bij te sturen richting duurzame oplossingen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud