Advertentie
Advertentie

En ze leefden nog lang en gelukkig

Er was eens, in een heel ver land, een econoom. Als student was hij socialist. Hij wilde het liefst voor de staat werken, maar ging bij een bank aan de slag. Naarmate hij de economieën van diverse landen bestudeerde, raakte hij steeds meer teleurgesteld in de mogelijkheid om door overheidsingrijpen duurzaam positieve resultaten te bereiken. Hij raakte overtuigd van de superieure uitkomsten van het marktmechanisme, al zag hij wel beperkingen. Hij zwoer het socialisme af, ontwikkelde er zelfs weerzin tegen omdat hij het primair een systeem vond waarin de menselijke vrijheid wordt beperkt en verantwoordelijkheid wordt afgeschoven, waardoor de vooruitgang wordt belemmerd. Hij was liberaal geworden.